bild på skog och vatten. Inlägg varför mäta hållbarhetVarför mäta hållbarhet? Grönt eller lönsamt? Moderna företag behöver inte välja. Några av världens mest framgångsrika företag betraktas som “gröna”. Om det är tack vare att hållbarhet står högt på agendan eller om det snarare handlar om exceptionellt välmanagerade företag i allmänhet kan vi återkomma till, men faktum kvarstår – att vara grön, hållbar eller miljösmart har de bästa i klassen förstått inte står i motsats till lönsam. Att räkna på vad hållbarhet är värt i reda pengar är därför avgörande. Låt oss titta närmare på varför vi ska mäta hållbarhet.

Syns du så finns du

mäta hållbarhetGenom att mäta hållbarhet får du underlag till ditt kommunikationsarbete. Bolag som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete uppfattas externt som mer hållbara än sina konkurrenter. Och sedan gäller det att med smarta mätmetoder mäta sin hållbarhet ordentligt och även koppla det till operativa resultat. Mer om det här kan du lyssna till, i avsnitt MM 056: Smarta mätmetoder driver hållbarhet och lönsamhet. Det som också ligger nära till hands är trovärdighet – kan du presentera din hållbarhet med siffror, uppfattas du som trovärdig och dessutom långsiktig.

Därför mäta hållbarhet

Du får reda på vad som fungerar och vad som inte fungerar. På det sättet kan du förfina dina metoder att arbeta hållbart och samtidigt: bli lönsam.

För dyrt att INTE mäta

mäta hållbarhetKostar det så smakar det? Det finns verktyg som stora bolag använder sig av. Investeringen i häraden 100 000 dollar kan tyckas dyr, men i samma andetag talar vi om besparingar och ökade intäkter motsvarande flera miljoner och uppåt. Utmaningen ligger i att små och medelstora företag oftast inte har möjlighet att investera i sådan mjukvara, och det gör att man ibland ser hur företag av den storleken inte känner sig mäkta med hållbarhetsarbete på den nivån. Fullt förståeligt. Men man måste inte ha de dyraste mjukvarorna för att räkna på hållbarhet. För ett mindre bolag kan det räcka med att ha koll på vad de olika processerna innebär för kostnader och intäkter, och genom att korsbefrukta värdekedjorna hos sig själv med dem hos sina intressenter så kan man med relativt enkla medel få ett hyfsat guestimat som kan vägleda inför nästa steg.

I en artikel från Jordbruksaktuellt kan vi läsa om ett danskt mätprojekt. De har mätt hur hållbar mjölkproduktionen är. Verktyget RISE (Respone Inducing Sustainability Evaluation) mäter på flera områden – där ekonomi är en parameter. Och det intressanta i sammanhanget är resonemangen kring vad man ska använda sina resultat till. Följande kan du läsa i artikeln från 16 januari 2016

I Danmark tror man att hållbarhetsanalysen kommer att underlätta exportmöjligheter. Det kan även bli enklare att värdera företaget och kommunicera miljöarbetet till konsumenter och producenter. Analysen ger även lantbrukaren konkreta värden på hur miljövänlig produktionen är, information som kan användas i miljöansökningar. En annan fördel man ser är att olika produktionsområden analyseras, diskuteras och jämförs utifrån olika aspekter.
 
Återigen: mätresultaten ska användas till kommunikation, men också till reflektion och förbättringar.

Relaterade länkar om att mäta hållbarhet

mäta hållbarhetDet är inte självklart vilket verktyg som man ska använda för att mäta den lönsamhet som hållbarhet kan innebära. GRI släppte förra juli ett supportvertyg för rapportering av hållbarhet, om det kan du läsa här (länk till GRI). I många fall handlar det om att skräddarsy mätningen utefter den verksamhet som man bedriver. Hos Sustainable brands kan du läsa artikeln Smarter Metrics: How to Collect, Manage & Report on Sustainability Data More Effectively
Den handlar om hur investerare ser på mätning av hållbarhet. I en undersökning som SASB har gjort efterfrågar 89% av globala investorer hållbarhetsinformation direkt från ett givet företag. Då är vi igen inne på spåret kommunikation till externa intressenter. De stora företagen arbetar systematiskt med mätningar i de flesta fall, men fortfarande finns det en förbättringspotential. Det blir extra viktigt om man ser på den efterfrågan som finns på hållbarhetsdata (som i samma andetag också är lönsamhetsdata). Att inte presentera dessa siffror kan betyda att ditt företag förlorar presumtiva investerare.
Även svensk media har skrivit om mätning. Ett antal forskare vid vid Viktoria Swedish ICT skrev i slutet på förra året en artikel med argument för hur vi ska hantera resultaten av cirkulär ekonomi. Läs gärna ”Cirkulär ekonomi behöver kunna mätas” av bland andra Mats Williander och Thomas Nyström.
”Cirkulär ekonomi har blivit ett positivt laddat buzzword som allt fler vill använda, och det är roligt. Men det gör också att det är hög tid att nyansera begreppet och göra det mätbart. Det är angeläget att skilja på den resurseffektivisering som alltid pågår i alla ekonomier från den som uppkommer på grund av en ­resursbevarande logik för att skapa värde. Begreppet cirkulär ekonomi behöver därför klargöras och behöver definitivt kunna mätas” – citat från SvD Debatt
Majoriteten av investerare efterfrågar alltså hållbarhetsdata, men alla företag spårar den inte. Kan det handla om förlorade affärer? Jag tror det.
Det är därför du ska mäta hållbarhet.

Är du intresserad av att veta vad CSV (creating shared value, lönsam hållbarhet) kan göra för ditt företag?

Kontakta mig gärna på anki@ankisundin.se eller ring under kontorstid på 0707-29 26 33, så bokar vi ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad Creating Shared Value kan göra för ditt företag.