Svenska livsmedel håller hög kvalitet, men med rådande regler, kan det verka hämmande för en ökad export. Trots goda förutsättningar, behövs det smörjmedel för att få en fungerande och lönsam svensk matexport. Det är en av de frågor som Livsmedelsföretagen arbetar med. De skriver bland annat att med regelförenklingar kan Sveriges export av livsmedel inom några år uppgå till över 100 miljarder kr.

Även Livsmedelsverket har tidigare skrivit: Den svenska jordbruks- och livsmedelsexporten samt matturismen har utvecklats positivt sedan EU-medlemskapet 1995. Men andelen exporterande företag inom livsmedelssektorn är ändå betydligt lägre än inom övrig industri. Det växer alltså lågt hängande hållbarhetsfrukter här med god lönsamhetspotential.

Det här är ett utdrag från artikeln Ökad export av svenska livsmedel gör ökad hållbarhet. Vill du läsa hela texten? Följ länken (LinkedIn Pulse)