lönsam hållbarhetInom livsmedelsbranschen är produkterna av självklara skäl intimt förknippade med själva företaget, särskilt om produkterna går att ifrågasätta ur inte minst ett hälsoperspektiv. I det här avsnittet pratar jag om lönsam hållbarhet i ifrågasatta branscher för att poängtera att CSV inte har något med produktportfölj eller företagets karaktär att göra.

Lönsam hållbarhet i ifrågasatta branscher

Ett företag som tillverkar läsk får alltid stå till svars för att man tillhandahåller produkter med socker i. Men så länge konsumenter vill ha läsk eller vilken annan produkt som helst som innehåller socker – om det nu är socker som är temat i sammanhanget – så kommer marknaden i det marknadssystem som vi har valt att också tillhandahålla det. Här jackar diskussionerna kring sockerskatt, åldersgränser och annat in och det är också en intressant att utveckla. Jag har skrivit flera artiklar i ämnet, bl.a.

Byta läsk mot broccoli

Sockerskatt hållbar lösning på övervikt?

Söt skatteväxling under luppen igen.

Men om jag får återgå till CSV-frågan, så är min poäng att vi inte blanda ihop CSV med produktportföljen och den personliga åsikt man har om en given produkt. Om vi menar att bilar är ett stort miljöproblem, så är inte lösningen att få alla biltillverkare att sluta att producera bilar så länge vi inte har något att ersätta dem med som fungerar minst lika bra. En biltillverkare kan däremot göra mycket för miljön genom att minska bränsleförbrukningen och undersöka alternativa energikällor för att driva sina fordon. Det är så vi gör framsteg på csv-fronten – inte genom att sluta att producera en viss produkt, eftersom det skulle få oönskade följdeffekter på många andra plan.

Jag nämner i avsnittet det CRS-seminarium som Coca-Cola Enterprises Sverige AB höll förra veckan med presentationer av deras samarbetspartners. Läs mer om deras hållbarhetsarbete här. Det här företaget är ett av dem som jag menar befinner sig i CSV-toppen globalt sett med sitt CSV-arbete – oavsett vad någon kan ha för åsikter om (överkonsumtion av) läsk.

Fortune utkommer med sin lista Change the world, där de utmärker företag som har gjort stora framsteg när det gäller just CSV. I ett tidigare podavsnitt Gör kakan större har jag tidigare nämnt CVS Pharmacy, som slutat sälja tobaksvaror, Patagonia, som tagit bort all bomull ur sitt sortiment med hänvisning till att bomull är mycket miljöpåfrestande och istället använder bara återvunnet material i sina produkter, och stora aktörer inom textilindustrin där bl.a. Target, Gap, Levi Strauss och H&M finns representerade. Genom Natural Resources Defence Council (NRDC) och deras Clean by Design Program har de företagen åstadkommit en besparing om 3 miljoner ton vatten, 61 000 ton kol, 36 miljoner kWh elektricitet och 400 ton kemikalier på de över 30 kinesiska textilfabriker som tillverkar deras produkter. Under 2014.

CSV har inget med företagets historia att göra

Den underliggande drivkraften är finansiell. Alla CSV-insatser sparar pengar eller ökar intäkterna. Det är CSV – lönsam hållbarhet. Men det har inget heller med företagens historia att göra. Det är inte minst BASF ett bra exempel på. Det är av världens största kemikalieföretag som idag är ett av de ledande företagen inom CSV, men har en mycket mörk historia som stavas både sprängmedel och giftgas.

Csv är alltså inget sätt att ta ställning för ett företag eller deras produkter. Det är ett sätt att förtydliga det lönsamma hållbarhetsarbete som visar vägen framåt för att kunna göra bra business – bra för företagets ekonomiska ställning och bra för intressenter runt omkring.

 

EU och Kina minskar matsvinnet med 30%

Goda csv-nyheter den här veckan är att eu stöttar ett forskningsprojekt som involverar samarbetspartners i EU och Kina för att minska matsvinnet med 30% till och med år 2025. Projektet kallas Horizon 2020 project – eller Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain, REFRESH. Inom projektet kommer man också arbeta för at minska avfallshanteringskostnader och maximera värdet av oundvikligt matsvinn och förpackningsmaterial.

Enligt information från projektet så slänger vi runt 100 miljoner ton mat per år i EU, och det kommer att stiga till 120 miljoner ton om vi inte gör några insatser. Matsvinnet skulle räcka två gånger om för att mätta alla hungrande människor i världen, enligt en rapport från EU-kommissionen från 2015.

Projektet ska utvärdera teknologiska och ekonomiska möjligheter, juridiska frågor och hållbarhet i de fyra europeiska pilotländerna Tyskland, Spanien, Ungern och Nederländerna, samt Kina.

Kommande föreläsningar

Närmast i tiden är tre föreläsningar med titeln den perfekta träningsmaten.

18 okt på Katrineholms Atletklubb

25 okt på Wenngarn Sportcenter, Sigtuna

7 november på Vagnhallen Crossfit i Göteborg.

För mer info, kontakta mig på anki@ankisundin.se

CSV-föreläsningar

För dig som vill veta hur CSV kan föra din bransch eller ditt företag framåt har jag två föreläsningar i höst.

30 okt på Munktell Business Center

om vad CSV kan göra för livsmedelsbranschen

27 nov på Fitnessfestivalen i Stockholm

berättar jag vad CSV kan innebära för träningsbranschen. Mer info inom kort.

Värd: Anki Sundin, anki@ankisundin.se

Jingle: LofiLeif