matsvinn-kort-och-app

Korn från bryggerier och app för minskat matsvinn inom offentlig verksamhet är två lösningar på problemet med matsvinn.

1/3 av all mat som produceras varje år, eller 1,3 miljarder ton, kastas. Per person motsvarar det i Europa ungefär 270 kg mat, i Nordamerika närmare 300. Här finns det mycket pengar för industrin att tjäna och stora miljö- och klimatvinster att göra.

Produktionsleden svarar för den största andelen av matsvinnet, men drygt 20% står vi konsumenter för i Europa, och en ännu större andel, närmare 30% i Nordamerika.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket samarbetade inom en gemensam kampanj för ungefär ett år sedan: Har du ett tivoli i kylskåpet – mat för 3000-6000 kr per år för typfamilj.

På Stoppa matsvinnet kan vi som konsumenter få bra tips på hur vi kan minska vårt eget matsvinn.

Fyra Vänern per år “rakt ut i sjön”

25% av allt färskvatten som används går till matproduktion som sedan blir matsvinn. Det motsvarar 600 kubikkilometer vatten, helt i onödan. Det är lika mycket vatten som ryms i fyra Vänern,

Hela Sveriges skog och 19 miljoner typvillor för att producera matsvinn

24 miljoner hektar skog skövlas varje år för att odla mat. Skogsstyrelsen uppger att det finns 23 miljoner hektar skog i hela Sverige.

Samtidigt går det åt 300 miljoner tunnor olja varje år för att producera mat som bara kastas. Det motsvarar nästan 47 700 miljoner liter olja.

Enligt Eons siffror använder ett oljevärmt typhus 2,5 m3 olja varje år, så all olja som används för att producera matsvinn motsvarar 19 miljoner typhus per år.

Korn och app mot matsvinn

Korn från bryggerier är inte bara uppskattat djurfoder, utan kan också bli utmärkta livsmedel för människor. Regrained gör granola bars av uttjänt korn – billig råvara, stora värden.

I Linköping använder man en app för att minska på matsvinnet inom skolan. Matsvinnet där är värt 4 miljoner kr per år, enligt kostchef Åsa Kullberg.

Länk till Just eat it

Länk till avsnitt 41 med Nils Wetterlind, vd på Scandinavian Organics.