mat-och-marginaler_anki-sundinDet finns många fördelar med cirkulär ekonomi. Men är EU:s satsning på cirkulär ekonomi för svagt? Det motsvarar en minskning av växthusgasutsläpp för nio stycken Sverige – men den målsättningen är för låg, menar en del. Dessutom: Hello goodness från Pepsico kan sporra andra att ta ägarskap om hälsofrågan, och svavel och citrusskal kan användas för att sanera från kvicksilver.

Cirkulär ekonomi-paketet motsvarar nio Sverige-utsläpp, men är för svagt?

I avsnitt 57 pratar jag om EU:s satsning på cirkulär ekonomi och att det finns 24 miljarder euro att söka i projektstöd för att ställa om. Men kritiken har inte låtit vänta på sig. Det är inte cirkulär ekonomi som fenomen man vänder sig emot, utan att paketet, circular economy package, är alldeles för svagt. Bland de mest kritiska rösterna återfinner vi Friends of the Earth, som reagerat starkt på att målet för att återanvända och återvinna kommunalt avfall minskade från 70 till 65% till och med 2030 till i nya versionen, och att målet att minska matsvinnet med 30 % mellan 2017 och 2025 samt målet för en övergripande minskning av den totala mängden resurser som används helt tagits ort. Inte heller har kommissionen låtit inkorporera en plan för att mäta fotavrtyck för land, vatten, kol och råmaterial.

Fördelar med cirkulär ekonomi – 170 000 jobb och nio färre Sverige

Några av målen som nu ligger i EU:s actionplan för cirkulär ekonomi är

  • Återvinning av kommunalt avfall med 65% till och med 2030
  • Återvinning av 75% av förpackningsavfall till och med 2030
  • Att minska avfallsdeponier till max 10% av allt avfall till 2030
  • Konkreta åtgärder för att uppmuntra återanvändning och stimulera industriell symbios genom att omvandla en industris biprodukter till en annan industrin råmaterial
  • Ekonomiska incitament för producenter att lansera grönare produkter på marknaden
Fördelar-med-cirkulär-ekonomi

Fördelar med cirkulär ekonomi. Bild lånad från Bimo.se

EU-kommissionen upppskattar att det här kommer att minska energikostnaderna med 465 euro per år och hushåll till och med 2020, och skapa över 170 000 jobb tilloch med 2035 genom avfallshantering. Man räknar också med en minskning av växhusgasutsläpp med 500 miljoner ton. För att sätta det i perspektiv så uppger Naturvårdsverket att utsläppen av växthusgaser i Sverige under 2013 var 55,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Om vi uppfyller målen med nuvarande Circular ekonomy package så betyder det alltså en minskning med motsvarande utsläppen för nio stycken sverige. I hela EU under 2013 motsvarade växthusgasutsläppen 4611 miljoner ton koldioxidekvivalenter, enligt Eurostat.

Minskningen med 500 miljoner ton skulle alltså motsvara nästan 11% minskning. I förstone och utan närmare analys av konsekvenserna låter det ju som en ganska modest minskning.

Pepsico vågar äga hälsa. Det bör andra också.

Det är många aktörer inom livsmedelsbranschen idag som vill göra anspråk på och äga hälsofrågan. Pepsicos senaste satsning kallas Hello Goodness, och utgörs av ett sortiment av varor ur deras produktportfölj som de menar är mer hälsosamma än många andra.

De ska placeras i köpautomater i offentliga miljöer som t.ex. sjukvård, friksvårdsanläggningar, arbetsplatser och inom utbildningssektorn.

Innehållet i Pepsicos Hello Goodness-automater ska vara bl.a. Naked Juice, Smartfood Delight popcorn, Lay’s Oven Baked potato chips, Quaker Real Medleys bars, Pure Leaf iced tea, Propel Electrolyte Water, Tropicana Pure Premium and Sabra Ready-to-Eat Hummus cups, rapporterar de själva på sin hemsida.

Hälsa för 25% av omsättningen för Mondelez

Om Pepsico vågar axla ägarskapet om hälsosamma produkter, så menar jag att fler aktörer inom livsmedelsbranschen också behöver göra det. Folk idag är ute efter hälsosamma produkter som får dem att må bra, känna sig nyttiga och uppfyller en känsla av att de har gjort något rätt för sin egen hälsa. Det finns många stora livsmedelsföretag som jag menar är alldeles för försiktiga med att slå på stora trumman för att visa vilka bra produkter de verkligen har. Och som vanligt är drivkraften bakom att lyfta fram både befintliga och ibland reformulerade produkter finansiellt. Nestlé och Mondelez medverkade vid en kostnadsfri ProSweets-diskussion för att prata om hur chokladtillverkare kan utveckla och reformulera sina produkter för att kunna efterleva sina egna riktlinjer för näring. Mondelez har fastställt sin egen globala strategi, Call for Wellbeing, under 2014 med målet att minska mättat fett och natrium över sin produktportfölj med 10% till år 2020. De prduktioner utgör i sin tur Better Choices-produkter och företaget siktar på att en fjärdedel av omsättningen ska komma från denna del av portföljen.

Inget minskat socker i Mondelez hälsostrategi

Intressant nog innefattar inte strategin hos Mondelez någon minskad mängd socker, vilket jag kan tycka är lite märkligt om ett mervärde till konsumenten ändå är hälsosammare produkter. Istället vill man med mindre portionsstorlekar och utbildning få konsumenter att på eget bevåg sänka sitt sockerintag. Det återstår att se hur framgångsrikt det blir.

CSV intresserar investorer

Hur som helst, så går den här strategin hand i hand med den statistik vi har för handen nu. Sustainable Brands rapporterar att intresset för icke-finansiella rapporter börjar bli mer och mer intressanta för investerare. Det är Earnst & Young som ligger bakom rapporten, som visar bl.a. att 61,5% av investorerna per 2015 tog hänsyn till icke-finansiell data, jämfört med 33,7% under 2014. 70,9% anser att integrerade rapporter är viktiga eller avgörande när de fattar investeringsbeslut. Den siffran var 61% under 2014.

Den slutsats jag kan dra från detta är att det är vettigt att för det första presentera rapporter som inte bara innehåller finansiell data – det gör de flesta stora företag idag i sina CSR-rapporter. Men samtidigt är drivern från konsumenternas håll inte nödvändigtvis kopplade till CSR i själva köpögonblicket, utan behöver ett mer individuellt värdeerbjudande. det pratade jag också om i avsnitt 55 när jag hänvisar till Shift Wheel, som handlar om hur vi förändrar konsumenternas köpbeteende genom att appellera just till mer konsumentnära värden.

Men eftersom såväl investorer som företagen själva har ett övergripande finansiellt mål med sin verksamhet, borde ju den mest harmoniska syntesen mellan finansiella och icke-finansiella rapporter vara en ren och skär CSV-rapport: så här mycket tjänar vi på att erbjuda kunder och konsumenter bättre produkter, och det här blir vinsten ur ett socialt, miljömässigt och klimatmässigt perspektiv.

Citrusskal och svavel för kvicksilversanering

Och så en intressant nyhet kring hur en tidigare biprodukt plötsligt får dels ett ekonomiskt värde, dels ett enormt miljömässigt värde.

fördelar med cirkulär ekonomi samt att apelsinskal spelar en miljömässig rollForskare från Flinders University i Australien har hittat ett billigt sätt att åtgärda kvicksilverföroreningar. Man använder svavel och limonen. Svavel är en biprodukt från petroliumindustrin. Limonen finns i oljan i citrusskal, som också är biprodukter i citrusindustrin. Tillsammans bildar de en mörkröd polymer som kallas svavellimonenpolysulfid och som binder kvicksilver och blir gul i samma process, som alltså blir en bra indikator på att kvicksilver har bundits till polymeren.

 

Värd: Anki Sundin (anki@ankisundin.se), tfn: 0707-29 26 33

Jingle: LofiLeif

Bonus – “Cirkulär ekonomi behöver kunna mätas”.

Ett antal forskare vid vid Viktoria Swedish ICT har i slutet på förra året  skrivit en artikel med argument för hur vi ska hantera resultaten av cirkulär ekonomi. Läs gärna “Cirkulär ekonomi behöver kunna mätas” av bland andra Mats Williander och Thomas Nyström.

“Cirkulär ekonomi har blivit ett positivt laddat buzzword som allt fler vill använda, och det är roligt. Men det gör också att det är hög tid att nyansera begreppet och göra det mätbart. Det är angeläget att skilja på den resurseffektivisering som alltid pågår i alla ekonomier från den som uppkommer på grund av en ­resursbevarande logik för att skapa värde. Begreppet cirkulär ekonomi behöver därför klargöras och behöver definitivt kunna mätas” – citat från SvD Debatt

Kommande föreläsningar:

20 feb: Den perfekta träningsmaten, Gym och Sim, Vallentuna. Anmälan öppnar inom kort. För mer info, kontakta mig på anki@ankisundin.se.

4 april: Optimal viktminskning. Söders källa, Gävle.
Anmälan öppnar inom kort. För mer info, kontakta mig på anki@ankisundin.se.