mat-och-marginaler_anki-sundinVari ligger lönsamheten i en social butik, en sk social supermarket? Jag träffar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood, som är medgrundare till Matmissionen. Vi pratar om direkta och indirekta värden av att butiker kan skänka bort matsvinn istället för att slänga det.

Med sin grund som agronom och med tidigare arbete inom Miljöpartiet är Åsa Domeij idag hållbarhetschef på Axfood. Axfood är nu också medgrundare till Matmissionen i Rågsved. Jag träffar Åsa på huvudkontoret i Stockholm för en intervju.

Matmissionen först som social butik i Norden

Matmissionen är Sveriges och Nordens första så kallade social supermarket. Det är en social butik, som drivs och ägs av Stadsmissionen. Dit levererar Axfood mat som annars hade slängts. Bröd, frukt och grönt är det störst matsvinn inom, och mindre mängder kött och mejeriprodukter, berättar Åsa. Det föranleder frågan om varför matsvinn i butiker uppstår.

-Det kan handla om att det har blivit feltryck på förpackningar, att förpackningarna är tillknycklade eller att maten närmar sig bäst före- eller sista förbrukningsdatum. Det kan också handla om att man beställt för mycket varor, t.ex. i samband med en kampanj.

80% av allt matsvinn sker i produktionsled. I Europa slänger vi 100 miljoner ton mat per år, varav en större del av det egentligen är ätbart. Åsa berättar att det största matsvinnet sker i början och i slutet av kedjan. Vi slänger ungefär 67 000 ton mat per år i Sverige. Enligt kampanjen Har du ett tivoli i kylskåpet motsvarar matsvinnet 3000-6000 kr per år och hushåll.

Vi slänger mat för att vi har råd

-Vi slänger mat för att vi har råd med det, fortsätter Åsa. Det kan också ha med kunskap att göra – att vi inte vet att vi kan äta mat om den passerat bäst före-datum.

Jag och Åsa diskuterar också uppfattningen om att nyttig mat är dyr. Hon dementerar att de nyttigaste grönsakerna skulle vara de dyraste och poängterar att proteinkällor som baljväxter är både nyttiga och förhållandevis billiga.

PengarSocial butik kan bli kostnadsbesparing

Matmissionen kan bli en kostnadsbesparing för Axfood, eftersom man inte behöver skicka matsvinn till förbränning eller biogasproduktion, vilket annars är en kostnad. Däremot menar Åsa att det inte har varit ett mål med Matmissionen att spara pengar, även om hon håller med om att det kan vara viktigt att hitta en ekonomisk uppsida med en satsning. Så har det blivit med deras återvinning. Åsa tar upp att en större medvetenhet kring matsvinn i butiken på sikt kan innebära en stor ekonomisk uppsida.

Hitta lågt hängande frukter inom hållbarhetApelsin-2Bmed-2Bblad

-Hur ska man tänka om man vill bidra till sociala, klimatmässiga och miljömässiga förbättringar, men inte har ett bolag som är så stort som Axfood? frågar jag.

-Man kan börja med att tänka på hur den egna verksamheten påverkar socialt och miljömässigt. Inspireras av FN:s 17 delmål, de nationella miljömålen, och fundera på om vår egen verksamhet hänger ihop med dem på något sätt. Vilka mål kan vi ha, och vilka aktiviteter kan vi ha för att nå de målen?

Värd: Anki Sundin (anki@ankisundin.se), tfn: 0707-29 26 33

Jingle: LofiLeif

Kommande föreläsningar:

31 jan 2016: Den perfekta träningsmaten. Gävle. Söders källa.
För anmälan och info: anki@ankisundin.se.