cirkulär ekonomiEn avgörande faktor för att skapa gemensamt värde, shared value, är övergången från linjär till cirkulär ekonomi. Mat och marginaler fokuserar denna vecka på fyra faktorer som är av betydelse för övergången. Dessutom får vi ett svar på hur mycket den cirkulära ekonomin värderas till. Att tänka service istället för produkt kan vara ert bolags nästa utmaning!

Har du något företagsexempel där man tagit steget mot cirkulär ekonomi?

 

Cirkulär ekonomi och produkters livslängd

Cirkulär ekonomi har beskrivits av Hannah Ritchie baserat på presentationer från Sustainable Brands SB’15 London.

Från denna artikel kommer vi att plocka några russin ur kakan och dessutom få den inspiration som behövs till att gå från linjär till cirkulär! Mer om SB’15 London

Jag brukar beskriva linjär ekonomi som en rak pil, med förluster längs varje steg i processerna från början till slut. Den cirkulära ekonomin är samma raka pil som man böjer in ändarna på för att skapa en cirkel. Då hamnar förlusterna i centrum och kan istället betraktas som resurser.

Den cirkulära ekonomin stör den linjära ekonomins modell. Den är så kallat disruptiv. Återanvändning, restaurering och omvandling maximerar en produkts livslängd.

Philips Lighting har tagit cirkulär ekonomi på allvar. I deras modell handlar det om att

  • återanvända (reuse)
  • restaurera (refurbishment)
  • omproducera (remanufacture)
  • återanvända (recycle)

Nicola Kimm, som är Head of Sustainability på Philips Lighting, förklarade på Sustainable Brands SB’15 London hur bolaget har omdefinierat sina produkter. De säljer inte längre själva “glödlampan”, utan snarare själva ljuset. Deras kunder betalar för ljus per lumen, och Philips ansvarar för reparation, uppgradering eller utbyte av ljuselementen.

Nödvändiga faktorer för övergången från linjär till cirkulär ekonomi

Fyra faktorer som lyfts upp som avgörande för övergången från linjär till cirkulär ekonomi är:

  • Resursåtstramning. Den linjära ekonomin opererar som om resurserna är oändliga. Inom den cirkulära ekonomin är det inte längre gångbart
  • Investerare. De investerare som kommer i fråga för cirkulär ekonomi letar efter mer hållbara och långsiktiga lösningar
  • Den medvetna konsumenten. Konsumenter förväntar sig produkter som tillverkats på ett mer hållbart och socialt ansvarsfullt sätt
  • Teknologisk utveckling. Teknisk expertis möjliggör funktioner såsom spårning av produkter och online/virutell delning

EMF i samarbete med WRAP, som jag berättade om i avsnitt MM50 Business Unusual ska minska matsvinn, uppskattar att enbart elektronikbranschens avfall är värt 130 miljarder USD per år. Miljömässigt uppskattar McKinsey att en övergång till cirkulär ekonomi skulle till år 2030.

Det finns numera ett indikatorverktyg som alla bolag kan ladda ned gratis från nätet. Det här verktyget hjälper företag att spåra vilka framsteg ett bolag gör under sin omställningsperiod. Det möjliggör också för externa personer att utvärdera hur linjär eller cirkulär ett företags affärsmodell är. Enligt WRAP är Storbritanniens ekonomi cirkulär bara till 20%, och då har man tagit hänsyn till nivåer från nationella till produktlivscykelanalyser. Man har också arbetat med utvalda företag. Tesco var ett av de företagen, och samarbetet ledde till ett utbildningsmaterial riktat mot konsument med det talande namnet Love Food, Hate Waste.

Service istället för produkt nästa steg?

De här insikterna och efterfrågan på hållbart lönsamma företag innebär i realiteten att företag egentligen bör ändra kurs. Hur då? Genom att sälja service kring sina produkter snarare än enbart produkterna i sig. Det insåg Dorel Europe, som säljer leksaker och hjälpmedel för barn. Leksaker är ofta mycket hållbara, säger Mark Schrooten, som är Innovation Director på Dorel Europe. Samtidigt växer barn snabbt växer ifrån sina leksaker – och de blir liggandes. Lösningen à la cirkulär ekonomi? De omdefinierade sina produkter och ägnar sig nu åt att hyra ut leksaker och hjälpmedel istället. När de får dem tillbaka lagar och fräschar de upp dem och hyr ut dem till nästa kund. Det behöver inte vara svårare än så!

 

Har du något företagsexempel där man tagit steget mot cirkulär ekonomi?

 

Värd: Anki Sundin. anki@ankisundin.se, tfn 0707-29 26 33

Jingle: LofiLeif

Kommande föreläsningar:

23 jan 2016: Den perfekta träningsmaten. Växjö.
Plats: B-ROOM (Regementsgatan 9), alt PM Hotel (Västergatan 10), Växjö. Anmälan till B-ROOM eller program@b-room.se senast 17 jan.

31 jan 2016: Den perfekta träningsmaten. Gävle. Söders källa.
Anmälan till anki@ankisundin.se senast 22 jan