MatoMarg_ANKI3B-liten

I veckans avsnitt gör jag ett sammandrag av en föreläsning av Michael Porter om hur affärsmodell och strategi är avgörande för att göra åstadkomma lönsam hållbarhet och konkurrenskraftighet. Dessutom ger jag 7 tips för lönsam hållbarhet.

Michael Porter är en av grundarna till begreppet Shared Value. I sin föreläsning Shared value just good corporate strategy lyfter han frågor kring hur företag interagerar med samhället. Hur ska vi tänka samhällsinteraktion och operera inom det? Shared value handlar om hur vi kan påverka. Det går bortom det generösa, att undvika att skada. Det går bortom due diligence.

Shared value handlar snarare om hur vi kan gå längre och ge mervärde till samhälle. Nyckeln är att använda en affärsmodell, precis som alla företag, för att möta samhällets behov och samtidigt göra vinst.

Vi måste koppla samhällets behov och utmaningar till företagets affärsmodell. Hur gör vi det från företagets perspektiv? Svaret är genom affärsstrategi och skaffa kompetetiva fördelar. Ju tydligare strategi vi har, desto större är förutsättningarna att skapa hållbar lönsamhet.

Konkurrens är att leverera bättre värdeerbjudande

Vilka behov kan vi lyfta och tillgodose som våra konkurrenter inte gör? Genom att svara på det skapar vi differentiering och kan öka marginalerna genom att öka priset. Det andra sättet att öka marginalerna är att minska kostnaderna genom att möta ett behov mer effektivt.

Michael Porter formulerar två frågor utifrån detta.

  1. Vad är vårt unika värdeerbjudande? Värdeerbjudandet svarar på tre frågor: Vilka kunder har vi? Vilka av deras behov ska vi tillmötesgå? Vilket pris ska vi hålla – premium, matchade eller rabatterade (pga att vi är så effektiva). Svaren på dessa frågor måste vara annorlunda än konkurrenterna.
  2. Hur leverera vårt unika värdeerbjudande med ett unikt operativt system. Alla bra strategier handlar om vad man inte ska göra.

När det gäller creating shared value är att omdefiniera företagets produkter och öppna upp nya marknader.

Vi säljer inte mat, vi säljer näring. Kan vi sälja läkemedel till fattiga människor? Behöver vi verkligen alla dessa förpackningar, måste vi transportera på det sättet vi gör nu?

Michael Porter poängterar att CSV handlar om affärsstrategi. Det är inte filantropi, och det är inte klassisk CSR. Det handlar om att bli ännu mer konkurrenskraftig genom att erbjuda värden som är unika, svåra att ta efter och som gör skillnad på samhällsnivå.

7 tips för lönsam hållbarhet

  1. Gör en behovsanalys – hur kan era produkter (varor eller tjänster) komma till ny användning i befintligt behovslandskap? Här kan man göra en Voice from the Customer-insats. Det kan finnas många idéer och affärsmöjligheter i det.
  2. Kartlägg dina nyckelintressenter och koppla in dem i ett tidigt skede.
  3. Vad har ni för begränsningar, och vad gör det med er konkurrenskraftighet?
  4. Välj era kunder omsorgsfullt – vilka behov och vilka kunder ska ni tillmötesgå?
  5. Vad i er CSV-resa har ett värde för andra intressenter än aktieägarna, som kan lyftas upp i ett tex socialt eller miljömässigt kontext?
  6. Skaffa en stor uppsättning av KPI:n. Ju fler betydelsefulla kpi:n ni har, desto lättare kan ni följa vad csv-arbetet faktiskt ger.
  7. Följ upp och revidera vid behov.

Kommande föreläsningar med Anki Sundin

30 okt: CSV – om lönsam hållbarhet, Munktell Business Center, Eskilstuna

7 nov: Den perfekta träningsmaten, Vagnhallen CrossFit, Göteborg

CSV något för dig? Kontakta mig!

Vill du diskutera CSV med mig på podden? Eller kanske ta en kopp fairtrademärkt Earl Grey och diskutera ditt eget bolag och vad CSV kan betyda för er? Hör av dig till mig på anki@ankisundin.se

Värd: Anki Sundin

Jingle av: LofiLeif