minskat matsvinn

Minskat matsvinn och effektivare vattenanvändning betyder mera pengar och bättre resurshantering. Det som är bra för privatekonomin, miljön och klimatet kan också vara bra för företagen. Konceptet BOXA, varuhusjätten Walmart och Jain, världens näst största tillverkare av bevattningssystem, får stå för exemplen i detta avsnitt.

Minskat matsvinn betyder mera pengar

BOXA: Enligt Stora Enso slänger svenska restauranger 170 000 ton mat varje år. För att finna en lösning på det har Stora Enso tillsammans med en rad olika aktörer och med Packaging Arena som projektledare tagit fram konceptet BOXA, en behändig låda för restauranger att erbjuda sina kunder för att de smidigt ska kunna ta hem överbliven mat. På det sättet minskar vi svinnet, kunder sparar pengar och förpackningsindustrin hittar ytterligare en plats för sina produkter.

Effektivare vattenanvändning för privatekonomi och miljö

Walmart har introducerat ett nytt tvättmedel i sitt sortiment, Purex Powershot, som utvecklat i samarbete med tillverkaren Henkel. Tvättmedlet behöver 30% mindre vatten, är 50% mer effektivt än den äldre versionen och har samma pris, säger Walmarts vd Doug McMillon. Walmart är en av de första bolagen som insåg att hållbarhet är business. Idag får Walmart 26% av sin energi från förnybara källor och har minskat sin energiförbrukning med 9% sedan 2010. Nästan 1300 av deras leverantörer använder deras sustainability index och i slutet av 2015 räknar de med att ha minskat sitt utsläpp av växthusgaser med 20 miljoner ton. För att sätta det i perspektiv, var utsläppet av växthusgaser i hela USA år 2013 6,673 miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det Walmart har gjort motsvarar alltså nästan 0,3% av den totala belastningen av växthusgaser i USA.

Företaget estimerar vidare att deras leverantörer kommer att ha ökat mängden återvunnet material i sina förpackningar med 450 000 ton år 2020. Det är mer än allt papper och all kartong som återvanns i sverige år 2014. Den siffran ligger på nästan 403 000 ton.

Effektivare vattenanvändning betyder bättre avkastning åt bönder

Jain har byggt sin affärsmodell på att förbättra levnadsstandarden för fem miljoner småskaliga bönder i Indien. De började sälja mikro-bevattningssystem redan 1986, när man insåg att den teknologin inte bara kunde användas av de stora spelarna utan också hos lokala odlare. De var tidigare hänvisade till regn eller bevattning som gick ut på att översvämma fälten med vatten. Jains motto är ”more crop per drop”, alltså mer gröda per droppe. Deras bevattningssystem har ökat avkastningen mellan 50-300% för bönderna, beroende på planta. Jain uppges nu vara världens näst största säljare av droppbevattningssystem och finns i 116 länder.