Vi nämner det tidigare avsnittet om mikrobiotan, där vi pratar om pre- och probiotika. Det är avsnitt nr 5 som heter ”Är vi slavar under tarmbiotan? Bra mat får en ny innebörd”. Du finner det här:

Länk till vårt tidigare avsnitt tarmbiotan som nämns tidigt i veckans avsnitt: MM 005: Är vi slavar under tarmbiotan? ”Bra mat” får en ny innebörd:
http://ankisundin.se/mm-005-slavar-under-tarmbiotan-bra-mat-far-en-ny-innebord/

Ska man vara orolig för att äta soja?

Soja innehåller fytoöstrogener, och av dessa studeras ofta genistein och daidzein. Anki nämner en råttstudie där man givit råttor dessa fyroöstrogener i mängder om 200 mg/kg per dag från fosterlivet till könsmognad. Här uppvisades inga skillnader i testosteronkoncentrationer i serum från behandlade resp obehandlade råttor. Testiklarna innehöll mindre testosteron hos behandlade råttor än obehandlade råttor. Mängden 200 mg/kg motsvarar hos en människa på 80 kg 17,6 kg sojaproteinisolat. Mängden är alltså helt orimligt stor.

Referens: Piotrowska K et al. Changes in male reproductive system and mineral metabolism induced by soy isoflavones administered to rats from prenatal life until sexual maturity. Nutrition. 2011 Mar;27(3):372-9.

Hur bra är hampaproteinet?

Hampa verkar ha en relativt hög proteinkvalitet, jämförbar med soja. Dock saknas standardiserade värden för aminosyraprofilen för hampa. Omega 3-innehållet i hampa är förvisso relativt högt, men eftersom hampa är vegetabiliskt så är det ALA (alfa-linolensyra) som utgör huvudparten av omega 3-fettsyrorna. De omega 3-fettsyror som vi skulle behöva mer av i kosten är snarare EPA och DHA, som finns uteslutande i animaliska livsmedel, framför allt fet fisk. Det finns även i vissa alger, så algolja kan vara ett alternativ till fiskolja eller krillolja ur ett fettsyraperspektiv.

Veckans Dra åt hel*ete:

”Aspartam är farligt”. Aspartam består av två aminosyror. Socker kommer från sockerbetor (eller sockerrör).

Veckans CSV

Dow Chemical har tagit fram solros och canola som alternativ till sojabönor och som ger dubbelt så stor avkastning. Det betyder mindre odling av sojabönor, mer avkastning till odlarna och mer intäkter till företaget, motsvarande 700 miljoner dollar till Dow Chemical.

Länk till presentationen från Michael E. Porter på Harvard Business School:
http://bit.ly/RoleOfBusiness

Andra länkar

Länk till Mat och Marginaler med Rikard Åsgård om antioxidanter: MM 017: Allt om antioxidanter med nutritionist och toxikolog Rikard Åsgård:
http://ankisundin.se/mm-017-allt-om-antioxidanter-med-nutritionist-och-toxikolog-rikard-asgard/

Länk till USDA:s databas med isoflavonmängder i livsmedel:
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/80400525/Data/isoflav/Isoflav_R2.pdf

Värdar

Anki Sundin, nutritionist/näringsfysiolog (M.Sc. Nutrition), SSE MBA
Jill Holmström, leg dietist, personlig tränare
Jingel av LoFiLeif