Rikard Åsgård 150329Rikard Åsgård är nutritionist/näringsfysiolog och toxikolog, och har forskat på antioxidanter i samband med metabola syndromet.

Rikard berättar inledningsvis om olika sorter och grupper av antioxidanter: katalas, superoxiddismutas, proteiner som gör att celler går in i apoptos (celldöd), scavengers tex glutation, samt ämnen i maten, bl.a. karoteinoider (katotener och xantofyller), vitamin E (tokoferoler och tokotrienoler), polyfenoler/flavonoider, C-vitamin och olika mineraler tex selen.

Rikard berättar också vad fria radikaler är – ämnen i kroppen som är mycket reaktiva. De bildas hela tiden, och de kan även komma utifrån via t.ex. miljögifter.

Förutom frukt och grönt nämner Rikard te, kaffe, choklad, nötter, ägg och fisk som viktiga källor till antioxidanter.

Kriterier för metabola syndromet riskzonen att utveckla diabetes typ 2 och andra hjärt-kärlsjukdomar. Rikard och hans forskargrupp har undersökt intaget av frukt- och grönt kopplat till fria radikaler vid metabola syndromet och har kommit fram till att människor med metabola syndromet har ett större behov av att skydda sig mot fria radikaler.
Antioxidanter i frukt och grönt är stabilare än i tillskott, och hela livsmedel innehåller dessutom ämnen som hjälper antioxidanterna i sina effekter.

En del antioxidanter kan växla om och bli prooxidanter istället. Vitamin C och beta-karoten är sådana ämnen.

Rikard nämner ORAC som ett sätt att mäta effekten av antioxidanter. ORAC står för oxygen radical absorbance capacity.

Vill du komma i kontakt med Rikard? Du når honom på mail pjrikard.asgard@gmail.com. Du kan också ladda ned hans kappa från Uppsala Universitet via http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:694319/FULLTEXT01.pdf

Utkristalliserad fakta om Rikard Åsgård, PhD, Nutritionist och Toxikolog

Utbildad inom Nutrition och Toxikologi vid Stockholms Universitet och Karolinska Institutet.
Disputerad inom Toxikologi 2014 vid Uppsala Universitet.
Avhandlingen visar att typ 2 diabetiker kan sänka nivåer av oxidativ stress och inflammation i kroppen genom att äta mer frukt- och grönsaker och därmed förhindra eller fördröja sjukdomsutveckling. Personer med fetma, metabola syndromet, typ 2 diabetes eller hjärt- kärlsjukdom har en hög oxidativ stress och kan bromsa sjukdomsutvecklingen genom att äta tillräckligt av frukter, bär och grönsaker. Dessa livsmedel innehåller höga halter av olika antioxidanter, t.ex. karotenoider, tokoferoler, vitamin C och flavonoider.
Intag av samma antioxidanter som finns i frukt, bär och grönsaker, i form av kosttillskott, visade ingen effekt på oxidativ stress och inflammation hos samma typ 2 diabetiker. Litteraturen visar att intag av enskilda antioxidanter i höga nivåer inte har lika bra antioxidanteffekt i kroppen samt att de ibland kan ha skadlig effekt. Hos personer med hög nivå av oxidativ stress, t.ex. rökare, har antioxidanten betakaroten visat sig vara prooxidativ och öka skadorna från fria radikaler. Slutsatserna från litteraturen blir att det är bättre att äta mycket frukt, bär och grönsaker än kosttillskott med enskilda antioxidanter.

Veckans Dra åt hel*ete

Antioxidanter på burk. Rikard har med all önskvärd tydlighet avfärdat antioxidanter i tillskottsform – det finns inget underlag för att tillskott på burk ger samma effekt som motsvarande livsmedel.

Veckans CSV

Net Zero Aqualife. Ett closed loop system för att odla räkor för att minska miljöpåverkan och minska behovet av import. I USA importeras över 90% av räkorna som konsumeras. Med företag som Net Zero Aqualife har utsikten att åtminstone minska den miljömässiga belastningen. Anki nämner professor Hans Rosling, som har intressanta aspekter på inte minst import av tigerräkor från länder där man exploaterar mangroveskogar för produktion av tigerräkor.

http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/startups/caitlin_kauffman/closed-loop_organic_shrimp_farm_could_create_sea_change_dom

Relaterade länkar

För första gången jätteräkan okej:
http://www.dn.se/webb-tv/klipp/ekonomi/for-forsta-gangen-jatterakan-okej/

Bland de många filmer på Youtube som finns med Hans Rosling finns denna:
https://www.youtube.com/watch?v=uOqcneWKGQM

Värdar

Anki Sundin, nutritionist/näringsfysiolog (M.Sc. Nutrition), SSE MBA
Jill Holmström, leg dietist, personlig tränare
Jingel av LoFiLeif