Lautaro Ariño är en av drivkrafterna bakom föreningen Vetenskap och Folkbildning och modererar föreningens sida på Facebook. Föreningen kallas internationellt för Swedish Skeptics Society.
Den som ser fram emot Veckans Dra åt hel*ete med Jill och Veckans CSV med Anki får vänta till nästa avsnitt – vi kastar oss här rakt in i intervjun.

Djupdykning i vetenskaplig teori

I det här avsnittet, som Jill inledningsvis döper om till Religionspodden Mat och Marginaler, börjar vi med att reda ut skillnaden mellan ateist och agnostiker. Lautaro berättar vidare om källkritiskt tänkande – om att inte bli lurad i den ”informationsöverladdning” eller ”informationsförgiftning” som vi riskerar idag i det snabba flöde som är.
Han förklarar vidare om vad ”teori” egentligen betyder inom vetenskapen och vi kommer därför in på seanser, andar, cold och hot/warm reading, falsifierbarhet, kolloidalt silver, homeopati och huruvida alla läkare är mutade av läkemedelsföretag…

Vi diskuterar problemet med legitimation och yrkesskyddade titlar – en dietist är legitimerad, men en nutritionist/näringsfysiolog har ingen yrkesskyddad titel. Begreppet terapeut finns inte med i listan över yrkesskyddade titlar enligt Socialstyrelsens hemsida och Lautaro utnämner sig därför direkt till Facebook-terapeut.

“Facebook-terapuet”

Så här svarar Socialstyrelsen om huruvida man får kalla sig för terapeut hur som helst:
”I 4 kap Patientsäkerhetslag (PSL) anges samtliga skyddade yrkestitlar inom hälso- och sjukvården. Exempelvis är yrkestiteln ”psykoterapeut” en skyddad yrkestitel som endast får användas av den som har legitimation för yrket. ”Terapeut” är inte en skyddad yrkestitel.
Det ska dock noteras att i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel (jmf 4 kap, 5 och 6 §§, PSL).”

Det borde betyda att Lautaro får fortsätta att kalla sig för Facebook-terapeut.

Tips för att bli mer källkritisk:

  • Skaffa dig ”go to-personer”
  • Läs studentlitteratur
  • Undvik personer som säger att ”alla mår bra av det här” och som inte definierar målgruppen för sitt budskap
  • Var uppmärksam på ”ny forskning” som går emot all tidigare vetenskap
  • Vem har kontakt med vem?

Lautaro nämner pink slime som ett exempel på att argumentet ”ser det äckligt ut så kan det inte vara hälsosamt” inte fungerar. Näringsmässigt är pink slime detsamma som kött.

MMA och vetenskap

Lautaro jämför slutligen MMA med vetenskap – MMA har testat kampsport på ett vetenskapligt sätt. En övertro på tradition och gamla mästare i andra kampsporter är att betrakta som ett vetenskapligt fel. MMA testar istället tekniker och nöter fram en teori som fungerar.

Anki och Lautaro levererar (skämtsamt) Dagens Boktips: Dianetik av L Ron Hubbard och Djävulskyrkan av Antor Santon LaVey.

Lekdags

Vi sammanfattar avsnittet med att leka en lek – Lautaro påstår att han har en magisk drake och Jills och Ankis uppgift är att leka grävande journalister och ställa frågor för att avgöra om där finns en magisk drake eller inte. Det var inte helt enkelt, ska tilläggas… De flesta bra frågor kom vi så klart på i efterhand. Leken är ett sätt att illustrera skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap. Vetenskapen kan aldrig säga att draken inte existerar, men om draken inte påverkar verkligheten så bör vi betrakta hantera det hela som att den inte existerar. Det innebär att om någon påstår att de har en metod eller ett piller som har en viss effekt på kroppen, men som inte kan mätas med vanliga vetenskapliga metoder (något som är en kraftig varning för pseudovetenskap), så bör vi betrakta det som att det inte fungerar.

Länkar

Länk till Joe Rogans standup om vad som är naturligt:
http://youtu.be/vlo4eLhCNUQ

Länk till Three Miles North of Molkom: Yellow Bamboo:
https://www.youtube.com/watch?v=5TVR67ApSXY

Länk till Lautaros lista på Epic Fails kommer!

Värdar

Anki Sundin, nutritionist/näringsfysiolog (M.Sc. Nutrition), SSE MBA
Jill Holmström, leg dietist, personlig tränare
Jingel av LoFiLeif