Visste du att ditt beteende kanske påverkas av dina tarmbakterier? Det kanske inte är ditt fel att du är sugen på kakor och bullar…
I tarmen finns ungefär ett kilo bakterier. Denna så kallade tarmbiota verkar styra hälsan i allmänhet, men vikt och kroppssammansättning i synnerhet. Tarmbiotan kallas av en del forskare till och med för en superorganism eller ett snabbväxande, anpassningsbart och mycket påverkningsbart organ. Det vi äter påverkar sammansättningen av bakterier och det påverkar i sin tur aptitreglering och kanske även vårt beteende kring mat. Detta avsnitt är ett av de mest spekulerande avsnitten vi kommer att bjuda på.

Sammansättningen av bakterier är olika hos överviktiga individer och individer med mindre fettväv, och det verkar som om dessa mikroorganismer i viss mån faktiskt kan orsaka fetma. Därför diskuterar vi om bakterier, ämnen som bakterier lever av och kombinationen av dessa (probiotika, prebiotika respektive synbiotika) kan komma att användas i framtida livsmedel och medicinsk behandling av övervikt, diabetes och fetma.

Vi refererar bland annat till:
Bosscher D, Breynaert A, Pieters L, Hermans N. J Physiol Pharmacol. Food-based strategies to modulate the composition of the intestinal microbiota and their associated health effects. 2009 Dec;60 Suppl 6:5-11.

Värdar:
Anki Sundin, nutritionist/näringsfysiolog (M.Sc. Nutrition), SSE MBA
Jill Holmström, leg dietist, personlig tränare
Jingel av LoFiLeif