Matmissionen

Foto: Stefan Nilsson

Matmissionen. En social satsning sparade 45 ton potentiellt livsmedelssvinn. Vinnarna är många. Stadsmissionen som driver den sociala butiken Matmissionen, Axfood som sannolikt kostnadsbesparar. Och inte minst de konsumenter som får ta del av livsmedel till ett lägre pris. Men även miljön är en vinnare. Det här är ett exempel hur man skapar gemensamt värde, creating shared value. Här går hållbarhet och, på sikt, lönsamhet går hand i hand.

 

 

 

Matmissionen. Det handlar om hållbarhet och lönsamhet

matmissionen 45 ton matMatmissionen. En social supermarket som är ett samarbete mellan matkoncernen Axfood och Stockholms Stadsmission – där den senare äger och driver butiken som ett socialt företag. Det finns även medfinansiärer: Arvid Nordquist HAB, Coca-Cola i Sverige, HK Scan Sweden AB, Lantmännen, Nestlé Sverige AB, O. Kavli, Orkla Foods Sverige, Rydbergs, Santa Maria AB och SCA. Projektet är delfinansierat av Vinnova och övriga medfinansiärer är Axel Johnson AB, Axfoundation och Bring. Jag träffade Åsa Domeij i början av året – där vi i podcasten Mat och Marginaler, MM 058: Social butik – Matmissionen först i Norden, talade om vilka lönsamhetsfaktorer som finns i att skapa en social butik:

  1. Kostnadsbesparing – slippa återvinna eller förbränna
  2. Större medvetenhet om matsvinn i butik – minskat matsvinn på sikt
Matmissionen 45 ton

Foto: Stefan Nilsson

I och med att man också säljer maten, om än till lägre pris, så finns det, om jag får drista mig till att gissa, en viss ekonomi i att ta hand om de varor som i vanliga fall skulle blivit livsmedelssvinn. Axfood och de övriga donerar maten till Stadsmissionen, men Stadsmissionen har själva möjlighet att få ett litet plus av detta.

Efter två månader kan Matmissionen konstatera att man tagit hand om 45 ton mat. Det första året räknar man med ett negativt resultat med hänvisning till att det är ett pilotprojekt samt en nyetablering (efter kontakt med Maria Gimner på Stadsmissionen, ansvarig för Marknad och Kommunikation för Sociala företag). Det skulle vara intressant att följa utvecklingen här för att se om det här projektet faktiskt inte renderar i svarta siffror för både donatorerna och Matmissionen, något som jag tycker vore mycket önskvärt för att också ge ett ekonomiskt incitament för aktörerna att fortsätta. Om vi ska spekulera väldigt långt in i framtiden vore det också spännande att se om och i så fall i vilken grad som sociala supermarkets kan bidra till lägre bidragsberoende hos de människor som engageras som personal i affärerna. De samhälleliga kostnadsbesparingarna av det skulle kunna bli smått fantastiska, för att inte nämna den betydelse på individnivå som detta insteg tillbaka till arbetsmarknaden skulle kunna vara.

Oavsett är försäljning av något som annars skulle slängas helt i linje med var vi befinner oss 2016. Om vi skulle kunna sälja 67 000 ton mat per år istället för att slänga den i bara Sverige, är det inte svårt att räkna ut att affärer finns att hämta.

 

“Vi slänger mat för att vi har råd med det”

matmissionen 45 ton mat Vi slänger ungefär 67 000 ton mat per år i Sverige. Åsa Domeij svar på varför är enkel: För att vi har råd med det. Ala förstår att det inte är hållbart, men hur ska man göra för att konsumenten ska agera hållbart? I Så får vi konsumentens köpbeteende hållbart kan du läsa mer om att moral och kunskap inte räcker till. Konsumenten är alltid närmast sig själv och sina behov. För att göra konsumentens beteende hållbart behöver vi jobba med konsumentnära värdeerbjudanden, som innebär något som konsumenten känner påverkar honom eller henne själv. Hållbarhet är något som får tjäna som mervärde. I inlägget ovan kan du läsa mer om detta.

Relaterade länkar

Spännande med matsvinnsfrågan? Lyssna eller läs på följande inlägg

MM 040: Minskat matsvinn och effektivare vattenanvändning betyder mera pengar

MM 041: Minskat matsvinn med Scandinavian Organics – Slow food, Fast

MM042: Korn och app mot matsvinn

MM050: Business Unusual ska minska matsvinn

 

Kommande föreläsningar

Den perfekta träningsmaten, Gym & Sim, Vallentuna, 20 mars. Mer info inom kort.

Optimal viktminskning, Söders källa, 3 april. Mer info inom kort.

 

Cred till Kaboompics och Stocksnap.io för bilder