mat-och-marginaler_anki-sundinBolag som kommunicerar sitt hållbarhetsarbete uppfattas externt som mer hållbara än sina konkurrenter. Och sedan gäller det att med smarta mätmetoder mäta sin hållbarhet ordentligt och även koppla det till operativa resultat. I det här avsnittet pratar jag om vikten av att mäta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Smarta mätmetoder driver hållbarhet

CSV, creating shared value, är ett begrepp som betyder lönsamhet genom hållbarhet.

Om 2015 var ett gyllne år för lönsam hållbarhet, så kanske 2016 kan få bli året när fler och fler företag också inser att man måste mäta lönsamheten och kommunicera hållbarhetsarbetet externt. Att uppfattas som hållbar är ett mycket viktigt mervärde för både kunder och konsumenter.

CSR Hub har samlat information från mer än 13 700 företag och deras mer än 370 hållbarhetsdata-källor. Enligt CSR Hub uppfattar människor ett företag som presenterar mycket CSR-data som mer hållbart än företag som inte gör det. Det är nog rimligt att anta att det också är viktigt att kommunicera vad man gör på sin specifika CSV-front. Sparar man energi så ska det självklart kommuniceras. Att man samtidigt sparar pengar blir intressant för investerare och aktieägare, och ska så klart också offentliggöras – självklart inom ramen för vad som är vettigt och utan att avslöja affärshemligheter. Men att t.ex. energieffektiviserande processer har sparat bolaget si och så mycket är en form av transparens som konsumenter och kunder uppskattar och som bidrar till uppfattningen om hur hållbart bolaget är.

Smarta mätmetoder är avgörande för att driva hållbarhet. Om vi inte vet hur mycket hållbarhet är värt, så blir också incitamentet för att vidta hållbarhetsåtgärder sannolikt lägre än det hade kunnat vara. Förutsättningen för att kunna presentera CSR- och CSV-data är att man har mjukvara som tillåter det och kompetens som kan hantera den.

Majoriteten av investerare efterfrågar hållbarhetsdata – men alla företag spårar inte sina egna data

Enligt rapporten Effective CSR Data Management Report från ReScore Group använder amerikanska företag i huvudsak fyra verktyg för att managera sitt CSR:

  • Excel
  • CSR Data Management Tools
  • En kombination av de två första
  • Internt utvecklade verktyg

Vidare kan det vara intressant att veta att 78% av stora företag uppger att de spårar sin CSR/EHS-data. (EHS står för Environment, Health, and Safety)

18% rapporterar att de är osäkra på huruvida de spårar den, och 4% svarade inte på frågan som ReScore Surveys & Interviews ställde.

Parallellt med det framgår det av en undersökning som SASB har gjort att 89% av globala investorer efterfrågar hållbarhetsinformation direkt från ett givet företag.

Majoriteten av investerare efterfrågar alltså hållbarhetsdata, men alla företag den spårar inte. Betyder inte det att företag förlorar presumtiva investerare?

Hållbarhet måste knytas till operativa resultat

Hållbarhet kan identifieras som lönsam först när den kan knytas till operativa resultat, och det är då som det blir intressant ur ett bolagsperspektiv att ägna sig åt att t.ex. minska sina utsläpp, effektivisera sina processer och ta bättre hand om sina resurser. Det finns mjukvaruverktyg som hjälper företag att identifiera och sätta siffror på hur mycket hållbarhetsarbetet är värt. De kostar i häraden 100 000 dollar, och en sådan investering kan innebära besparingar och ökade intäkter motsvarande flera miljoner och uppåt. Utmaningen är dock att små och medelstora företag oftast inte har möjlighet att investera i sådan mjukvara, och det gör att man ibland släpper hållbarhetsarbetet på den här nivån.

Att hantera hållbarhet som något pådyvlat snarare något som är inbyggt i affärsmodellen är dock inte hållbart. När affärerna en period går lite sämre än väntat, eller när en drivande person inom ett företag byter position eller arbetsplats, så riskerar hållbarhetsarbetet som man redan gör att få stå tillbaka. Alltså behöver man ha siffrorna att backa upp hållbarhetsarbetet med för att kunna motivera att man ska fortsätta med det. Lyckat hållbarhetsarbete är något av det mest värdefulla man kan hålla på med i ett företag. Här är inte minst General Electrics, Tesla, Toyota och Chipotle utmärkta exempel. Jag nämnde dem och vad de gör i avsnitt 52.

Kommunikation och smarta mätmetoder avgörande för framgång

Sammanfattningsvis är det alltså rimligt att konstatera att det är

  1. avgörande för allmänna förtroendet att kommunicera sitt hållbarhetsarbete
  2. avgörande för ett bolag att knyta hållbarhetsarbetet till operativa resultat

Om man inte kommunicerar hållbarhetsarbetet så finns det ingen möjlighet för externa intressenter att heller uppfatta ett bolag som hållbart. Idag är det viktigt ur bolagets perspektiv att uppfattas som ansvarsfullt och hållbart.

Om man inte sätter siffror på hållbarhetsarbetet så finns det heller inget finansiellt incitament att hålla på med det – det kommer att se ut som om det är en kostnad medan det kanske i själva verket är något av det mest lönsamma bolaget har i sin affär.

Kontakta mig för att prata med om CSV, lönsam hållbarhet, och vad det kan betyda för ditt bolag.

Värd: Anki Sundin (anki@ankisundin.se), tfn: 0707-29 26 33

Jingle: LofiLeif

Kommande föreläsningar:

23 jan 2016: Den perfekta träningsmaten. Växjö.
Plats: B-ROOM (Regementsgatan 9), alt PM Hotel (Västergatan 10), Växjö. Anmälan till B-ROOM eller program@b-room.se senast 17 jan.

31 jan 2016: Den perfekta träningsmaten. Gävle. Söders källa.
För anmälan och info: anki@ankisundin.se.