matkalkylatorn one planet plateVi behöver minska hushållens utsläpp av växthusgaser från 11 till 1-2 ton per person för att nå 1,5 gradersmålet. En viktig del av den lösningen för det är att välja rätt mat. WWF lanserar One Planet Plate och Matkalkylatorn som viktiga verktyg. Men är eko alltid bättre än konventionellt, och var kommer regeringsbeslutet om ökad svensk livsmedelsproduktion in i bilden?

Artikeln i sin helhet på Linkedin.

Här ett utdrag:

Minska utsläppen till en tiondel – så gör vi det

Livsmedelsbranschen skriker efter klimatsmarta och hållbara lösningar nu när vi har FN:s Agenda 2030 att gå efter. Enligt Naturvårdsverket står hushållskonsumtionen för 7 ton koldioxidekvivalenter per år, varav 30% kommer från maten. För att nå klimatmålen behöver vi minska utsläppen till mellan ett och två ton. Vidare uppger Naturvårdsverket att vi som privatpersoner kan minska utsläppen som mest genom att flyga mindre internationellt, äta mindre kött och välja mer hållbara fordonstransporter.

WWF vill nu bidra till att vi sänker vårt klimatavtryck via maten och lanserar One Planet Plate för storkök och Matkalkylatorn för privatpersoner. Om vi ska agera på det WWF lyfter som de viktigaste insatserna för klimatet behövs flera åtgärder. Vi som enskilda konsumenter behöver se ett egenvärde i att flyga mindre, äta mindre kött och åka mer kollektivt, cykla och vad annat som ligger i hållbara fordonstransporter. Företag behöver också hitta lönsamheten i hållbar omställning. Låt någon annan kommentera flyg- och transportfrågan, så tillåter jag mig att diskutera vidare kring livsmedel i allmänhet och kött i synnerhet.

Svensk livsmedelsproduktion fråga om säkerhet, arbetstillfällen och innovationskraft

En viktig fråga är att rikta ljuset mot svenskproducerade baljväxter i den mån vi kan odla dem här. Det går i linje med regeringsbeslutet om att öka produktionen av livsmedel och att öka exporten av ekoprodukter. Vi behöver nämligen öka vår självförsörjandegrad av livsmedel radikalt för att ha en rimlig chans att klara oss i ett sammanhang där livsmedelsimporten av någon anledning plötsligt stängs av eller kraftigt minskar.

Läs hela artikeln på LinkedIn Pulse

Där får du hela resonemanget, här är de rubriker som avhandlas!

Ekologiskt oavsett vad?
Vilken näring får vi för klimatbelastningen?
Minska matsvinnet och spara miljö och pengar
Sist, men inte minst, matinsekternas plats på tallriken

För att vi ska få med konsumenten, som till syvende och sist är den som tar många av de beslut som påverkar alla dessa faktorer, behöver vi tänka konsumentnära, veta hur konsumenten agerar och på det: erbjuda något som fungerar. I alla led.

Vill du läsa mer om konsumentens roll: Läs gärna Det är inte konsumenten som ska handla hållbart!

anki sundin nyheter om matsvinnAnki Sundin är en av Sveriges mest välkända näringsfysiologer och har fokus på livsmedel, kommunikation och hållbarhet. Med en MBA från Stockholm School of Economics kom intresset för att se vad hållbarhet gör för lönsamheten. Att se kronor och ören bakom den process som leder till lägre miljöpåverkan, mer hälsosamma produkter för konsument och underlag för PR och kommunikation.

Vill du komma i kontakt? maila mig på anki(@)ankisundin.se