mm050 minska matsvinnSe upp för Business as usual, det kan vara  vägen till stupet. Nu är begreppet Business Unusual myntat och vill du ta del av kakan så föreslår jag att du hänger med på veckans avsnitt av Mat och marginaler.

Sustainable brands publicerade nyligen artikeln Serious risks in UK food systems som handlar om WRAP, Waste and Resources Action Programme. Enligt denna beror Storbritanniens säkra och hållbara livsmedelstillgång på hur väl industrin och myndigheter kan innovera och anpassa sig till nya förutsättningar. Rapporten de hänvisar till heter Food Futures: from business as usual to business unusual. I denna podd tar jag upp huvudpunkterna i rapporten och ger exempel på företag som redan kommit långt.

WRAP om hållbar livsmedelskedja i Storbritannien

Att minska matsvinn är som bekant ett hett ämne just nu och kommer så att vara fortsättningsvis också.

WRAP rapporterar om forskning som pekar på att bara en enda ytterligare dag på bäst-föredatumet (sell-by date) skulle minska matsvinnet med 250 000 ton per år i Europa.

I relation till de 100 miljoner ton som kastas varje år skulle den besparingen motsvara en begränsad del, 0,25%, men det är förstås mängder att ta hänsyn till. Värdet skapas inte minst för affärerna som kan sälja maten istället för att slänga den – och det finns även vinster att göra längre bak i leden hos producenter och grossister. Det finns helt klart pengar att tjäna och att bespara.

Vilka pengar kan konsumenten tjäna på att minska matsvinn?

Inom ramen för kampanjen iFreeze, som leds av Iglo Group  (Europas största företag inom fryst mat) vill man göra konsumenter uppmärksammade på att såväl färdigfryst mat som mat som vi själva fryser hemma skulle minska matsvinn och spara pengar åt konsumenten. Enligt dem kastar vi 260 euro per hushåll och år i Europa, medan amerikaner kastar 1500 dollar per år. 260 euro motsvarar 2400 kr, och 1500 dollar motsvarar 13000 kr. Jag vet dock inte om man har mätt matsvinn på olika sätt – om det bara är från konsumentled man avser matsvinnet eller om det också innefattar en del av produktionsledet. Siffror från Newhope360 gör gällande att vi i Europa kastar totalt 270 kg mat per person och år, i nordamerika närmare 300. Av det står vi som konsumenter för 20% av i Europa. I Nordamerika motsvarar den andelen 30%.

Upp till 6000 kronor per år för en typfamilj i Sverige

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturskyddsverket genomförde 2014 en gemensam kampanj: Har du ett tivoli i kylskåpet. Enligt denna kastar vi mat för 3000-6000 kr per år för typfamilj i Sverige. Hur gör man då – tips finns bland annat på Stoppa matsvinnet.

Industri och matsvinn – en svårare nöt att knäcka

Men att minska matsvinnet inom industrin är inte alltid det enklaste. För att hjälpa företag på traven har Food Waste Reduction Alliance (FWRA) givit ut 2015 Best practices and Emerging Solutions Guide, som ger praktiska exempel och steg för att hjälpa livsmedelstillverkare, återförsäljare och restauranger att minska matsvinnet. Mer än 30 medlemsföretag inom livsmedelsindustrin har bidragit med insikter och fallstudier, däribland the Campbell Soup Company, Kroger, Walmart, Yum! Brands och Sodexo.

Guidens rekommendationer för att minska matsvinn som hamnar på soptippen är:

  • Genomföra en utvärdering av matsvinnet
  • Etablera standardiserade operativa processer och
  • Utveckla och/eller stärka samarbeten

Här har inte minst Del Monde Foods, Darden Restaurants, Wegman’s och Waste Mangement bidragit till guiden.

Guiden erbjuder också lösningar för att överbrygga barriärer för att kunna donera mat och hur man bäst går till väga för det.

36 miljoner ton matsvinn hamnar på soptippen i USA varje år. Det är alltså inte allt matsvinn, utan den mängd som slängs på soptippen snarare än komposteras eller liknande.

Vill du läsa mer om guiden – läs artikel på Sustainable brands – Restaurants, Manufacturers, Retailers Offer Best Practices in New Guide to Cutting Food Industry Waste

Att det blir också ett lokalt miljöproblem i sig, bortsett från det ekonomiska och etiska aspekten i det hela, är lätt att föreställa sig.

Trender som påverkar framtidens livsmedel

Framtidens livsmedel i Storbritannien kommer att möta tre huvudtrender enligt WRAP

  1. ökad utmaning i livsmedelssystemets motståndskraft
  2. en teknologisk explosion
  3. att anpassa livsmedelssystemet till de hållbarhetsagendor som finns för folkhälsa och miljö.

Klimatkriser, kostrelaterade sjukdomar och att minska matsvinn kommer att vara ihållande utmaningar som behöver beaktas för att kunna möta det ökande behovet.

Inom de tre huvudområdena har man inom WRAP identifierat 15 olika teman kring risker och möjligheter från jord till bord och ger rekommendationer om hur man överbrygger de utmaningar de tar upp.

“Vi behöver vara 2000-talets FIT (flexible, intelligent and transparent) för att möta utmaningarna i livsmedelssystemet”, säger dr Liz Goodwin som är vd för WRAP.

Guldklimpar (av de 15 temana!)

 

Vad har du för praktisk erfarenhet av den här typen av lönsam hållbarhet? Är du och ditt bolag på väg på en CSV-resa redan? Kom till podden och berätta mer om det. Är CSV nästa steg för dig och ditt bolag? Hör av dig, så pratar vi förutsättningslöst om hur den resan kan se ut.