livsmedelsforpackningar Tetra PakLivsmedelsförpackningar under lupp. Vi är i kontakt med Tetra Paks miljödirektör Erik Lindroth, där vi ställer frågan om hur hållbarhet och lönsamhet är knutna till varandra. Att erbjuda hållbara och förnybara livsmedelsförpackningar handlar om så mycket mer än att endast vara miljöhjälte. Vi tittar på vilka vinnarna är och varför. Och för dig som är extra intresserad: tips om ett heldagsseminarium på temat livsmedelsförpackningar.

Följer du Tetra Paks twitterflöde får du snabbt reda på var deras fokus ligger just nu: hållbarhet och förnybara förpackningar. De är starkt miljöprofilerade och är också med i Hållbar Livsmedelskedja som har ett konkret mål med en satt tidsplan.

Målet med arbetet är att bidra till att nå en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion till år 2030, med fokus på den svenska livsmedelskedjan. Samarbete och dialog mellan alla led i livsmedelskedjan bidrar till att öka omställningstakten. Genom att arbeta mot ett gemensamt mål ökar möjligheten att lösa problem som sträcker sig över hela livsmedelskedjan. (från Hållbar Livsmedelskedja)

Med tanke på att de säljer sina förpackningar i 170 länder (90% av alla länder) är förstås en intressant följdfråga: på vilket sätt kan det bli lönsamt med nya typer av förpackningar? Och för vem? Vi gör en CSV-analys, dvs hur ett gemensamt värde kan skapas.

Vilka vinner på en bättre förpackningsdesign?

Livsmedelsforpackningar Tetra Pak

Från Tetra Paks webb

Vi tog kontakt med Erik Lindroth, miljödirektör på TetraPak och ställer bland annat frågan till honom:

– Vilka vinner på en bättre* förpackningsdesign?

Erik Lindroth menar att frågor kring förpackningar blir allt viktigare och förväntningarna på livsmedelsindustrin ökar.

Det är lätt att förstå, med anledning av det klimat- och hållbarhetsfokus som är aktuellt just nu. Låt oss bena ut några som påverkas av en bättre, hållbar design.

*bättre som i förnybara, miljösmarta material och bättre hållbarhet för livsmedel är några aspekter.

Ökad försäljning genom miljöhänsyn

Att arbeta hållbart kostar, men arbetar företaget smart, så kan investeringen snart omvandlas till ökad försäljning. Så här resonerar Erik Lindroth hos Tetra Pak:

“Därför ser vi det som att vi kan öka vår försäljning baserat på att vi ligger längst fram även på miljösidan”

Att vara främst blir en framgångsfaktor, och området hållbarhet och miljö är det tåg som alltfler behöver hoppa på – för att behålla konkurrenskraft och överlevnad jämte de förutsättningar som ges på planeten. I det tidigare inlägget Hållbarhet: ”Det är en miljardindustri idag”  blir det tydligt att hållbarhet är en del av kärnverksamheten hos framtidens framgångsrika företag. Hållbarhet ska inte ligga vid sidan om eller vara något man sköter inom ramen för due diligence. Sustainability managers i all ära, men alla som arbetar inom ett bolag ska ha med sig hållbarhetsvärderingar för att öka lönsamheten och mer därtill. Vi behöver göra affärer tillsammans med våra intressenter och i samklang med klimat, miljö och sociala aspekter. Det tjänar vi pengar på långsiktigt. Det är lönsamt och hållbart på samma gång.

Hållbarhet handlar också om konkurrenskraft

Anledningen till att hållbarhet blir intressant är att kunderna ska bli nöjda. Tetra Pak måste leverera de bästa förpackningarna för att deras kunder ska välja just dem, och här verkar hållbarhet vara den faktor som mynnar ut i vad som är “bäst”. Erik Lindroth förklarar:

“För oss handlar hållbarhetsarbete om att skapa konkurrenskraft för våra kunder. Om vi som leverantör kan erbjuda förpackningar som är bättre hållbarhetsmässigt är det en möjlighet för våra kunder att flytta fram positionerna och därmed skapar vi en starkare position för dem på marknaden.”

Här blir det tydligt att det är inte måste finnas en motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet – snarare att de ger synergieffekter till varandra.

Konsumentens köp håller längre

Att arbeta med förpackningar innebär att livsmedlets hållbarhet förlängs. Det gynnar förstås konsumenten. Det är också en extra viktig aspekt i och med den diskussion som förs på temat matsvinn. Ser man det totala matsvinnet per person handlar det om 6000 kronor per person och år i Sverige, enligt kampanjen “Har du ett tivoli i kylskåpet“, som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket samarbetade kring för en tid sedan. Tetra Pak införde tidigt aseptiska förpackningssystem som möjliggör lång hållbarhet utan behov av konserveringsmedel. Förra året presenterade de dessutom en ny metod för sterilisering av förpackningsmaterialet.

Vinnare för att: livsmedel håller bättre och är förpackade på ett säkert sätt.

Miljön

livsmedelsforpackningar_miljo

Tetra Pak har helt förnybara förpackningar. De byter ut den fossila plasten till bioplast i förpackningen. Fördelen är att bioplasten fungerar exakt som fossil plast i övrigt och går att använda av deras existerande kunder rakt av och passar in i återvinningsprocessen.

 

 

 

 

“Detta är fortfarande den enda helt förnybara förpackningen i världen inom vår bransch” – Erik Lindroth

Utmaningen när det gäller livsmedelsförpackningar är återvinningen. Mängden avfall per person och år ligger på strax över 400 kg (siffra från 2012: 439 kg per person och år). Insamlingsansvaret vilar på producenterna sedan 1993, och nyligen beslutade riksdagen att det skall fortsätta att vara så. Läs gärna en färsk debattartikel på ämnet från Miljöaktuellt: “Delat ansvar ger inte ökad återvinning”, skriven av Johan Hultberg, riksdagsledamot från Kronoberg och miljö- och klimatpolitisk talesperson (M) och Gunilla Nordgren, riksdagsledamot från Södra Skåne och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet (M). I artikeln framkommer också vikten av att uppmuntra och ge incitament till ökad användning av biobaserade material.  Även cirkulär ekonomi och EU tas upp, med anledning av det lagstiftningspaket som ska fattas beslut kring. Vill du läsa mer om det, klicka dig in på MM 057: Cirkulär ekonomi svaret på EU:s klimatmål?

Andra aktörer som ser över sina livsmedelsförpackningar

santa maria livsmedelsforpackningar

Och det finns många andra aktörer som också ser över sina livsmedelsförpackningar. Santa Maria har som målsättning att deras förpackningar ska vara utan bisfenol A under 2016, och de flesta är det redan. Företaget har också ingått ett samarbete med studenter som ska ta fram nya förpackningar. Mer om det kan du läsa på TeknikCollege. Här ett utdrag:

Eleverna i klassen arbetar med olika förpackningar. Det är glasburkar som idag är både kostsamma att tillverka och svåra att återvinna. Det är förpackningar som genererar för mycket skräp. Ledorden för utvecklingsarbetet är effektivt, hållbart, återvinningsbart, miljövänligt

Förpackningar är i hetluften, så pass att ett heldagsseminarium kommer att hållas den 12 maj: Livsmedelsförpackningar i fokus.  Bakom arrangemanget står tidningarna Livsmedel i fokus och Packmarknaden.

En förpackning som gör skillnad – extra läsning

I ett tidigare podavsnitt pratade jag om en förpackning som verkligen gör nytta. Här kommer ett utdrag från avsnitt  MM 040: Minskat matsvinn och effektivare vattenanvändning betyder mera pengar

BOXA: Enligt Stora Enso slänger svenska restauranger 170 000 ton mat varje år. För att finna en lösning på det har Stora Enso tillsammans med en rad olika aktörer och med Packaging Arena som projektledare tagit fram konceptet BOXA, en behändig låda för restauranger att erbjuda sina kunder för att de smidigt ska kunna ta hem överbliven mat. På det sättet minskar vi svinnet, kunder sparar pengar och förpackningsindustrin hittar ytterligare en plats för sina produkter.

Är du intresserad av att veta vad CSV (lönsam hållbarhet) kan göra för ditt företag?

Kontakta mig gärna på anki@ankisundin.se eller ring under kontorstid på 0707-29 26 33, så bokar vi ett förutsättningslöst möte för att diskutera vad Creating Shared Value kan göra för ditt företag.