Text: Mela Pettersson, © NGruppen

 

Kaffe kan skydda mot demens och Alzheimers. Det visar nya undersökningar nu.

I ett tidigare inlägg skrev Anki Sundin om kaffe, koffein och fettförbränning. Men det finns alltså andra anledningar än sådana (påstådda) effekter att dricka kaffe om du tycker om det. Den senaste studien som det rapporterades om i dagsmedia var denna, som visar på kaffets skyddande effekt mot demens och Alzheimers (1). Studien undersökte sambandet mellan kaffe- och tekonsumtion i medelåldern och insjuknande i demenssjukdom. Den lägsta risken (65 % minskning) hittades bland dem som drack måttliga mängder kaffe: 3-5 koppar kaffe/dag. Justeringar för andra faktorer ändrade inte resultatet. Tedrickande var relativt ovanligt och hade ingen koppling till demens eller Alzheimers i den här studien.

Är det antioxidanterna som är svaret?

Vilka mekanismer som döljer sig bakom kaffet är forskare inte helt säkra på, men man tror att koffeinet kan ha nervskyddande egenskaper. Något man däremot vet är att kaffe är starkt antioxidativt och innehåller ämnen som skyddar nervsystemet – vilket man tror kan ligga bakom den effekt man nu har sett. Kaffe innehåller dessutom upp till fyra gånger så mycket antioxidanter som te.

Kaffe en stor antioxidantkälla

Kaffe innehåller stora mängder polyfenoler, som ju har antioxidantverkan. (Läs gärna mer om polyfenoler och andra antioxidanter i Mela Petterssons inlägg här.) I den japanska befolkningen står kaffet för en större del av polyfenolintaget än grönt te (2), och i den amerikanska befolkningen är kaffe den största källan till antioxidanter (3). I Norge har man visat att 64% av antioxidanterna i kosten kommer från kaffe – medan frukt och grönsaker står för 13 %. (Det ska dock nämnas att en skvätt mjölk eller grädde i kaffet (eller teet) minskar upptaget av antioxidanter, men kan vara bra som litet skydd för magen om man är lite känslig.)

Det finns hundratals olika kemiska substanser i kaffe, bland annat koffein, klorogensyra och garvsyra. Den viktigaste antioxidanten i kaffe är klorogensyran, som bland annat har visats kunna skydda LDL-kolesterol från att bli oxiderat (4). Grönt kaffe (5) innehåller större mängder klorogensyra och används därför som kosttillskott, men rostning ökar den antioxidativa effekten hos andra ämnen i kaffebönan.

Viktminskningsindustrin intresserar sig också för klorogensyra, eftersom den i in vitro-studier har visats inhiberar glukoneogenesen i levern, det vill säga nedbrytningen av glykogen till glukos, och minska upptaget av ny glukos (6). Det betyder dock inte att klorogensyra ska betraktas som ett medel för viktminskning.

 

Olika kaffebönor innehåller olika mängder klorogensyra, en kopp arabicakaffe (200 ml) innehåller 70-200 mg klorogensyra, medan en kopp robusta innehåller 70-350 mg.

Kaffe har även visat skyddande effekt mot t.ex.:

  • Diabetes typ 2 (7)
  • Parkinsons sjukdom (8)
  • Vissa cancertyper (9)

 

Kaffe ger ökad risk för t.ex.:

  • Leukemi (10)
  • Prostatacancer (11)

 

Sammanfattning

De flesta studier visar på en positiv effekt av en normal kaffekonsumption – 3-5 koppar per dag. Dock kan det finnas anledning att begränsa sitt kaffeintag under graviditet eftersom hög konsumtion har visats ge högre risk för missfall (12). Dessutom finns en koppling mellan höga intag av kaffe, särskilt kokkaffe, och utvecklingen av hjärt-kärlsjukdomar. Men upp till fem koppar (där en kopp är 1,5 dl) per dag verkar alltså vara positivt.

 

Referenser

1. J Alzheimers Dis. 2009 Jan;16(1):85-91. Midlife Coffee and Tea Drinking and the Risk of Late-Life Dementia: A Population-Based CAIDE Study.

2. J Agric Food Chem. 2009 Feb 2. Coffee and Green Tea As a Large Source of Antioxidant Polyphenols in the Japanese Population.

3. http://www.physorg.com/news6067.html

4. Coffee drinking induces incorporation of phenolic acids into LDL and increase resistance of LDL to ex vivo oxidation in humans Natella F m fl Am J Clin Nutr 2007;86:604-92

5. http://www.fkog.uu.se/course/essays/coffea_arabica.pdf

6. Am J Clin Nutr. 2003 Oct;78(4):728-33. Coffee acutely modifies gastrointestinal hormone secretion and glucose tolerance in humans: glycemic effects of chlorogenic acid and caffeine.

7. JAMA. 2005 Jul 6;294(1):97-104. Coffee consumption and risk of type 2 diabetes: a systematic review., Appl Physiol Nutr Metab. 2008 Dec;33(6):1269-83.

8. Ann Neurol. 2002 Sep;52(3):276-84. A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson’s disease

9. Cancer Lett. 2008 Sep 30. Coffee consumption and the risk of cancer: An overview.

10. Cancer Detect Prev. 2005;29(6):487-93. Epub 2005 Nov 9. Maternal coffee and alcohol consumption during pregnancy, parental smoking and risk of childhood acute leukaemia

11. Urology. 2007 Dec;70(6):1121-6. Risk factors for prostate cancer in men aged less than 60 years: a case-control study from Italy.

12. Am J Epidemiol. 2005 Nov 15;162(10):983-90. Epub 2005 Oct 5. Coffee and fetal death: a cohort study with prospective data