Tillhör du dem som tror att kaffe är onyttigt? Eller att kaffe bara bidrar till utnyttjande av kaffeodlare? Tänk om.

Kaffe - din bästa fredagsfikaI inlägget Får det vara en kopp kaffe tog jag upp nationaldrycken kaffe. Det är en dryck som orsakar många diskussioner ur ett hälsoperspektiv. Några artiklar från den senaste tiden har kopplat samman kaffedrickandet med minskad jetlag (DN) och i oktober hade Metro en artikel som kopplade samman bra bilkörning med kaffe. De valde också att skriva om att den tidigare misstänkta risken för förmaksflimmer inte längre är aktuell – det nya svarta: att dricka fyra koppar om dagen (i pappersversionen av Metro/september).

Kaffe – en lönsam, social och miljömässigt bra affär?

Låt oss för en stund bortse från den hälsomässiga aspekten när vi talar om kaffe. Det finns en koppling mellan odlarnas villkor i relation till kaffejättarnas mångmiljardverksamheter – något som har engagerat både konsumenter och andra aktörer. Kan vi ta vårt kaffe till fikat för givet?

Kaffefrågan är inte helt löst – men glädjande nog händer det saker på bred front sedan en tid tillbaka. Låt mig exemplifiera med Nespresso. Nespresso är en del av Nestlé, ett bolag som går i bräschen för lönsam hållbarhet (CSV, creating shared value) sedan flera år. Genom att hjälpa kaffeodlare att effektivisera odlingen, spara mera pengar och arbeta mot barnarbete får Nestlé på köpet högre kvalitet på sitt kaffe och du får din kopp till fikat. På Fairtrades hemsida kan man läsa att Nespressos hållbarhetsprogram omfattar fler än 56 000 kaffeodlare och 80 procent av Nespressos totala kaffevolym. Den enskildes kaffeodlarens inkomst påverkas – mer om Nespressos hållbarhetsprogram kan du läsa om här.
I korta ordalag: de kaffeodlare som ingår i Nespressos AAA-program får mer betalt för sitt kaffe. Det beror på att de har ökat produktiviteten samtidigt som de har fått hjälp med att hantera vatten, jord, biologisk mångfald och gödsling.

Och lönsamheten för denna kaffesatsning?

Nespresso rapporterar inga separata finansiella resultat, men Nestlé visar på en försäljning som motsvarar 91,6 miljarder schweiziska franc, eller 791 miljarder svenska kronor.

Det kan vara värt att tänka på nästa gång det är dags för en fika. Kaffe kan vara en bra affär, för dig som får gott kaffe, för kaffeodlaren som får bättre villkor och självklart för bolaget som köper in och förädlar råvaran. Win win – eller CSV.

Lyssna på Mat och Marginaler, avsnitt 46, där jag också berättar om vad kaffe kan betyda för odlarna

SVD skrev tidigare under året: Max fyra koppar kaffe om dagen

Mat och Marginaler är podden för dig som är intresserad av lönsam hållbarhet med fokus på livsmedelsindustrin. Lyssna på enstaka avsnitt här eller ladda ned via Podcaster eller annan plattform som passar dig.

Och förstås: välj ett bra fredagsfika!

Fotocred till Kaboompics.com