insektsmarknadenInsektsmarknaden ur ett businessperspektiv. Johanna Tanhuanpää, nutrition market analyst på Invenire, gästar Mat och Marginaler. Invenires affärsmodell kretsar kring hållbarhet och att göra hållbarhet lönsamt. De hjälper start ups men även etablerade företag inom livsmedelsbranschen med verksamhetsplan, marknadsföring, marknadsanalyser, strategier och annat som behövs för att driva ett företag framgångsrikt. Invenire kallas sin business för ”better business” – det ska vara lönsamt att arbeta med hållbarhet.

Insektsmarknadens utmaningar

Hur kan vi komma över ”äckelfaktorn” när det handlar om att äta insekter? Vilka regleringar sätter hinder? Hur ser framtiden ut?Det är några av de frågor som tas upp i podden. Johanna beskriver fyra huvudsakliga utmaningar för företag inom insektsmarknaden

  1. Insekter som mat betraktas som novel foods, dvs livsmedel som inte har någon dokumenterad användning inom EU. Några länder i Europa tolkar de nuvarande reglerna hårdare än andra, och därför är det tillåtet att sälja insekter i Nederländerna och Frankrike, men inte i Sverige. Hon poängterar dock att det finns en dokumenterad användning utanför EU – insekter är ingalunda ett nytt livsmedel för människan.
  2. Marknaden är än så länge i ett embryoniskt stadium. Svårt att hitta leverantörer i dagsläget.
  3. Priset. Än så länge är det mycket dyrt för konsumenten.
  4. ”äckel-faktorn”.

Hur överbrygger vi äckelfaktorn?

Johanna ser två steg

  1. Allmän utbildning om insekter för att ge folk kunskaper om vilka insekter vi kan äta, hur de odlas, vad man kan göra med dem, hur de smakar, och också kunskapen kring insekter som mat vs hållbarhet.
  2. Smart utformade produkter – som inte hela tiden påminner konsumenten om att de äter insekter genom att introducera dem som mjöl, proteinbars och liknande.

Risker med att äta insekter?

Johanna berättar vidare om den Scientific Opinion som nyligen släpptes från EFSA, som konkluderar att insekter som sådana inte är en risk för hälsan, utan att potentiella hälsorisker snarare härstammar från hantering och odling av insekterna. Det är således samma risk som med alla livsmedel och överkoms genom regler kring hur man ska hantera, odla, slakta och processa råvaran.

Vem är redo för insektsmarknaden? First movers leder flocken

Trail-blazing trend setters – flockledarna, som sätter nya trender, provar nya recept. Denna grupp är öppen för att testa insekter och se hur insekter kan användas i maten.

Experience seekers – de som söker erfarenheter som skrämmer eller chockar. Dessa är dock inte konsumenter på lång sikt, eftersom de lämnar produkten när det spännande är över.

Hardcore sustainabelistas – människor som mycket insatta i hållbarhetsfrågor och är beredda att anstränga sig för att bidra till hållbarhet, till den grad att de är villiga att byta konsumtionsmönster trots att det inte är bekvämt eller enkelt.

Om man ser till insektsmarknadens potential så kommer även andra grupper att påverkas av det nya utbudet

De grupper som följer dessa är de som är intresserade av insekter av näringsmässiga skäl. Vi har Fitness fanatics, med målet att öka sin prestation genom hög proteinkvalitet.

Comfy-greens är intresserade i hållbarhetsfrågor, men är inte så villiga att kompromissa för att hitta hållbara lösningar. När de ätbara insekterna erbjuds på ett enkelt och lättillgängligt sätt kommer denna grupp att acceptera dessa livsmedel.

Hur går vi från nisch till mainstream?

Argument som hållbarhet är vackert i sig – men Johanna menar att insektsmarknaden inte kan förlita sig på det.  Det är som med vilket livsmedel som helst – smak, hälsa, pris – ska du leverera en produkt, så konkurrerar du på samma sätt som andra – och det är också så matinsekter som marknad kan bli mainstream. Företaget måste knyta an emotionellt till sina konsumenter och göra dem lojala. Hållbarhets- och insektsaspekten kan lyftas fram sekundärt.

Insektsmarknaden – relaterade länkar

Josefine Strömberg, vd för Qvicket, pratar om insekter som framtidens mat i Nyhetsmorgon.

MM 043: Äta insekter – möt Qvicket. Intervju med Josefine Strömberg, vd för Qvicket, i Mat och Marginaler

 

Värd:

Anki Sundin –  (anki@ankisundin.se)

Jingle: LofiLeif

 

Kommande föreläsningar: För mer info och anmälan, klicka på länkarna nedan.

7 nov, Vagnhallen CrossFit, Göteborg: Den perfekta träningsmaten

27 nov kl 15, Branschdagarna, Stockholm: Föreläsning om lönsam hållbarhet– det nya sättet att göra bra business med fokus på träningsbranschen