framtidens företag

 

Hållbarhet. Hur hänger det ihop med business, vad är det som gör att både dagens och framtidens företag måste haka på och dessutom tittar vi lite extra på de goda exemplen, de gröna jättarna. Det som en gång handlade om gott grönt samvete är idag nyckelfaktorn till framgång. Häng med på fem frågeställningar om hållbar lönsamhet!

Framtidens företag och hållbar lönsamhet – 5 frågor

 1. Begreppet ”hållbar” används titt som tätt och har blivit ett trendord. Vad menas med hållbar?
  Svar: ”hållbar” innebär att en verksamhet ska vara hållbar såväl ekonomiskt som miljömässigt, socialt och etiskt.
  Hållbarhet skött på rätt sätt är en miljardindustri idag. I framtidens företag är hållbarhet en del av kärnverksamheten. Och framtiden är idag. Hållbarhet ska inte ligga vid sidan om eller vara något man sköter inom ramen för due diligence. Sustainability managers i all ära, men alla som arbetar inom ett bolag ska ha med sig hållbarhetsvärderingar för att öka lönsamheten och mer därtill. Vi behöver göra affärer tillsammans med våra intressenter och i samklang med klimat, miljö och sociala aspekter. Det tjänar vi pengar på långsiktigt, det vill säga det är lönsamt och hållbart på samma gång.
 1. Lönsamhet kontra investeringar i creating shared value (CSV) – när får man tillbaka på sin investering?
  Svar: Att jobba kortsiktigt på enbart kvartals- eller årsbasis för att kunna visa sina aktieägare att man gör ett bra arbete med siffrorna i bokslutet fungerar inte alltid när det gäller CSV. Men det finns definitivt framgångsrika bolag inom CSV som agerar på börsmarknaden. Här hittar vi inte minst
  Toyota, Nestlé och General Electrics. Det som är gemensamt för alla ”gröna jättar” är att de har insett att de måste bereda mark för att kunna fortsätta med sin affär i framtiden. De förstår att det kostar mer att vara ohållbar än tvärtom, något som också Williams framhäver i sin bok med just namnet Green Giants.
 1. Exempel på företag som jobbar med hållbar lönsamhet – vad är det som gör det hållbart? Vad är det som gör det lönsamt?
  Svar:
  General Electric är ett spännande exempel på ”grön jätte”. Ett företag i miljardklassen som strategiskt satsar på lönsam hållbarhet. GE tillverkar allt från diskmaskiner till flygplansmotorer och tillämpar crowd sourcing som en viktig del i din produktutveckling. De inhämtar idéer och lösningsförslag från sina intressenter och gör på vis  sina produkter ännu bättre och mer hållbara. Deras hållbarhetsstrategi har genererat 200 miljarder dollar mellan åren 2005 och 2014 för en R&D-insats som motsvarar 15 miljarder. De har inom ramen för denna strategi sänkt sina växthusgasutsläpp med 31% och sin förbrukning av färskvatten med 42%, och det lyfter de upp i sin marknadsföring och PR. Under bara 2013 tjänade GE 28 miljarder dollar via sin Ecomagination-strategi, i storleksordningen av ett helt Fortune 100-bolag.Chipotle är ett annat miljardföretag. Det är ett av USA:s största snabbmatsföretag. Deras devis är ”Food with integrity”. Det innebär hållbart producerat kött med större djurhänsyn än sina konkurrenter. Rent praktiskt betyder det större utrymmen för djuren inomhus eller frigående utomhus och ingen användning av icke-terapeutisk antibiotika eller syntetiska hormoner. Chipotle köper sina råvaror lokalt och menar att det bidrar till mindre växthusgasutsläpp. Deras kunder betalar en slant extra för smaken och får ökad hållbarhet och större djurhänsyn på köpet. Chipotle har gått från 3,2 till 4,1 miljarder i omsättning från 2013 till 2014 med en vinstmarginal på 25,9%. Det kan jämföras med McDonalds vinstmarginal om 19%. Konsumenten får bra mat från bättre källor och blir hållbarhetshjälte på samma gång som företaget tjänar pengar på precis det. Det här är ett exempel på hur framtidens företag agerar och resultatet av den hållbara strategin.
 1. Lönsamhet som lönsamhet – pengar som genereras, vad är det som gör att ”hållbar lönsamhet” konkurrerar ut enkom ”lönsamhet”.
  Svar: inget seriöst företag är intresserat av att tjäna pengar enbart på kort sikt. Det måste finnas en strategi för ett längre perspektiv än så, även om kortsiktiga resultat inte sällan sätter agendan. Enligt Williams, författare till boken Green Giants, ligger genomsnittet för tillväxten
  för ”gröna jättar” på 11,7% över sina största konkurrenter.Aktievärdet för gröna jättar ligger i genomsnitt 6,8% över genomsnittet i S&P 500 per år, att jämföra med 4,9% för konkurrerande företag. Och medan konkurrenterna gav aktningsvärda 93% avkastning under 2010-2015, imponerar de gröna jättarna med 225%. Williams medger att det är Tesla som drar upp den här siffran markant, men även om man tar bort Tesla ur jämförelsen landar de övriga ändå på ett genomsnitt om 153%. Det betyder att det finns ett ekonomiskt incitament att inkorporera hållbarhet i sin affärsmodell. Det är inte för hållbarhetens skull, utan för att hållbarhet blir metoden som minskar kostnader och ökar intäkter. Dessutom ger det samtidigt ett rättmätigt medialt utrymme för att prata om miljövinster och sociala vinster, vilket gör konsumenten till hjälte.Vi ska också komma ihåg att klimat- och miljöregler sannolikt kommer att skärpas successivt. Idag kan man tycka att många storföretag ibland ganska lättvindigt kommer undan med miljö- och hälsoskandaler, men utrymmet för den sortens oseriösa aktiviteter krymper allt mer. De som anpassar sig efter hårdare krav ligger steget före och behöver inte svettas när strängare lagar och regler väl är på plats. Istället för reaktiv aktivitet kan man därför fortsätta med den proaktiva agendan och kliva förbi ytterligare fler av eftersläntrarna.
 1. På vilket sätt kan hållbar lönsamhet bli en konkurrensfördel? Och vad behöver man jobba parallellt med för att det ska fungera som bäst?
  Svar: hållbar lönsamhet blir en konkurrensfördel när intäkter och vinstmarginaler ökar
  tack vare hållbarhetsarbetet. Ett ”grönt” bolag idag leder inte tankarna till motvalsande toppluvor och självuppoffrande trädkramare. CSV är en miljardindustri och tåget för framtidens business går nu. Det betyder att företag blir konkurrenskraftiga genom att omdefiniera sina produkter eller tjänster i en hållbarhetskontext. Detta sker i skrivande stund, och både dagens och framtidens företag behöver veta vad som krävs och agera därefter.

  Konsumenten letar efter produkterna med de värdeerbjudanden som passar dem bäst. Deras roll är inte att ”välja med hjärtat”, som det heter, dvs altruistiskt betala mer för en produkt för att den är hållbar. Det handlar snarare om att konsumera produkter för att de helt enkelt är bättre, smakar godare, innehåller mer näring, är snyggare och mer funktionella osv.

  En hållbar produkt kan till och med vara billigare om CSV-arbetet har gått ut på att minimera kostnaderna så att marginalerna kan hållas uppe ändå. IKEA är ett utmärkt exempel på det. Man kan läsa att de vill ”economise sustainablility, i i IKEAS hållbarhetsrapport. Det blir en framgångsrik ekonomi av hållbara satsningar helt enkelt! Träspill blir möbler, minskad energiåtgång i varuhusen med 8% och IKEA är dessutom nere på 15% avfall som slängs på soptippen. Det blir billigare för dem och mer miljövänligt för verksamheten. Dessutom får konsumenten fortsatt billiga produkter och blir miljöhjälte på köpet.

Sammanfattningsvis: Att arbeta med hållbarhet idag är en hygienfaktor. Att betrakta det som en trend är passé. Istället för att fokusera på kostnader eller att skriva propra hållbarhetsrapporter ser smarta företag affärsmöjligheten. Och det är det som kommer skilja agnarna från vetet.

Fotocred: kaboompics.com

 

 

Kommande föreläsningar

27 nov kl 15, Branschdagarna, Stockholm: Föreläsning om lönsam hållbarhet– det nya sättet att göra bra business med fokus på träningsbranschen