giftiga ekoägg - mata hönsen med insekstmjöl?Den senaste tidens främsta snackis inom livsmedel är utan tvekan den om ekoäggens dioxin och PCB-innehåll.

 

Det har också gjort att eko överlag har fått sig en större granskning än tidigare – hur bra är eko – och vet konsumenten egentligen vilka egentliga skillnader som finns mellan “vanliga” varor och eko-varor?
När det gäller äggen så är det fodret, i form av fiskmjöl, som anses vara boven i dramat.

Insektsmjöl som alternativ?

I SvD kunde vi tidigare läsa om att Livsmedelsverket nu ställer ett utredningskrav på ekoägg-branschen för att utröna orsaker till de höga halterna av dioxin och PCB, som i vissa fall var tre gånger högre än i de konventionella (källa: Tidningen Land och SvD). Det intressanta är denna kommentar från Svenska Ägg, citat från SvD:s artikel:
“För tillfället finns ingen fungerande ersättning till fiskmjölet i ekologiska foderblandningar, därför kan vi i dagsläget inte utesluta fiskmjölet helt”, säger Astrid Lovén Persson, verksamhetsledare i Svenska Ägg.
bild på syrsa- giftiga ekoägg - mata hönsen med insekstmjöl?En fråga som väcks då är varför inte insektsmjöl skulle kunna vara ett alternativ som åtminstone på sikt skulle kunna ersätta fiskmjölet helt? Proteinmässigt är t.ex. syrsa och mjölbaggslarv helt jämförbara med fisk, såväl kvalitets- som kvantitetsmässigt.

 

Dessutom skulle insektsfarmer dels kunna leda till fler arbetstillfällen lokalt, och vi skulle komma undan fiskmjölet som inte nödvändigtvis kommer från hållbart håll. Den fisk som dras upp och görs om till djurfoder skulle istället kunna användas på plats som humanföda, som tidigare. (Någon ekonom får rita upp ett business case på det och får gärna höra av sig, så diskuterar vi för- och nackdelar med det i podden Mat och Marginaler – välkommen!)

 

CSV-potentialen med insektsbaserat hönsfoder är stor. Att det skulle leda till fler arbetstillfällen är en sak. En annan är att vi kan nyttja en hållbar källa till hönsfoder. Dessutom kan vi utfodra insekter med så kallade organiska sidoströmmar, allt från matavfall och matsvinn till restprodukter från jordbruket som inte används till annat foder eller ger större vinstmarginal på annat håll.

 

Det ska nu tilläggas, att även om vi vet att hönor äter insekter naturligt, så finns det fortfarande frågetecken kring hur en storskalig utfodring i industriellt kontext skulle kunna påverka såväl hönors hälsa som kvaliteten på ägg. Det pågår, som jag har förstått det, intensiv forskning kring detta och insektsbaserat foder lyfts mycket riktigt upp som en potentiell näringskälla för äggläggande höns.

 

Än så länge inte tillåtet med insektsbaserat foder

Det hade varit alltför väl om lösningen bara hade varit att gå över till insektsbaserat foder. Det finns en del gupp på vägen dit, inte minst den legislativa. Än så länge är det enligt EU förbjudet att utfodra djur med insektsbaserat foder, akvatiska odlingar undantaget. Därför måste lagens kvarnar mala en stund innan det kan bli en reell lösning.

Ägg är alltid business – oavsett eko eller inte

 

giftiga ekoägg - mata hönsen med insekstmjöl?Men tillbaka till livsmedelsbranschen. Hos konsument uppfattas eko som något bättre och att välja eko i butik handlar inte minst om en värdegrundsfråga. Det man ska komma ihåg är att eko är business som vilket livsmedel som helst. Man behöver klara av konkurrens, man behöver se över sin kostnadssida i produktionsled, man behöver vara effektiv, man behöver marknadsföra. Den stora fördelen för ekovaror är att de förknippas med en rad positiva egenskaper från konsumentens håll
  • Status – eko är “finare” än konventionellt – lyssna bland annat på podden Feeder från Livsmedelsföretagen – avsnittet Mat och status.
  • Eko förknippas med hälsa
  • Eko anses vara ett miljösmart alternativ

Kritiken mot eko

giftiga ekoägg - mata hönsen med insekstmjöl?

 

Samtidigt höjs röster kring att eko har fått för mycket positiv uppmärksamhet av olika anledningar, bland annat genom boken Den ekologiska drömmen (som handlar om ekologisk odling, red anmärkning). Kritiken har inte låtit vänta på sig – boken väckte många känslor (mat tenderar att ha den inverkan!), bland annat i denna artikel i DN

 

 

Helhetsbild på livsmedelsproduktion stavas CSV

 

Överlag handlar livsmedelsproduktion idag om att se över hela värde- och intressentkedjan, från sådd till tallrik och vidare till sophantering samt ur så många intressenters glasögon som möjligt. Inte bara kund, konsument och direktinvolverade företag och branscher, utan även intresseorganisationer, presumtiva etablerade samarbetspartners och innovativa entreprenörer som ser lönsamma lösningar där andra ser kostsamma utmaningar. Det är vad CSV går ut på – creating shared value, eller (fritt översatt), lönsam hållbarhet.
Livsmedelsproduktion är bevisligen en resurskrävande aktivitet. Därför är det viktigt med smarta lösningar. Det ska nu bli intressant att se ekoäggens framtid – där fodret verkar vara nyckeln till lösningen.

 

 Vill du veta mer?

Lyssna på dessa avsnitt kring insekter som potentiellt livsmedel

MM 043: Äta insekter – möt Qvicket

MM 062: Mjölbaggslarv snart på var mans tallrik?

Och vill du ta reda på fler snackisar inom livsmedelsbranschen så föreslår jag att du läser 5 snackisar om livsmedel 2016 – analysen

Följ också #ekoägg på twitter!