Johan Rockström Eat Stockholm Food Forum EAT Stockholm Food Forum beskrivs som ett toppmöte med fokus på matfrågor, då främst med tanke på klimatet, hälsan och miljön. Här samlas kloka tankar och andan är visionär. Det stora målet handlar om hållbar matproduktion, och även konsumtion. Det viktiga i sammanhanget är att gifta samman business med de vetenskapliga resultat som finns idag. Vi var på plats och här är en rapport från dag 2.

EAT Stockholm Food Forum

EAT Stockholm Food Forum ägde rum den 13 och 14 juni. DN har skrivit kring eventet med rubriken Mat mer än hälsofråga på toppmöte i Stockholm. Är du intresserad av att läsa programmet, så hittar du det här. Vi kommer göra en sammanfattning av dag 2 där flera intressanta talare tagit sats för att utifrån ett globalt perspektiv hitta lösningar på flera stora problem. EAT Foundation, som står bakom EAT Forum, är ett samarbete mellan Wellcome Trust, Stordalen Foundation och Stockholm Resilience Centre. Mer om satsningen kan du läsa här, på Stockholm Resilience Center samt i en artikel från DN: Mångmiljonsatsning på hållbar matproduktion.

Hållbar matproduktion är det stora målet

Det finns ett gap mellan de problem som finns kring matproduktion och de aktörer som faktiskt kan ändra situationen. Det vill EAT Foundation finna en lösning på, där man vill gifta samman olika kompetenser. De vill ta vetenskapen och översätta det till action som kan ligga till grund för hur exempelvis livsmedelsföretag kan ändra kurs eller förbättra sitt utbud ur ett mer hållbart perspektiv.

Det finns flera nivåer men det övergripande målet är att nå en hållbar matproduktion med allt vad det innebär. Bland intressenterna som påverkas av matproduktion är miljön, matproducenter, konsumenter, politiska beslutsfattare och företag. Genom att dra nytta av vetenskapen i termer av vad som är hållbart och översätta det till hur företagsvärlden kan agera, så finns det mycket att vinna.

Fokus på handling…

Dag 2 inleddes av Ghanas fd president, John Kufuor, grundare till John Kufuor Foundation. Han talade om Creating partnerships for implementation. Han inledde med orden att “engagemang är inte särskilt svårt, men det är när det kommer till handling som det börjar bli problematiskt” (fri översättning).

Corinna Hawkes Eat Stockholm Food Forum 3

Dr Corinna Hawkes

Jonathan Farnell, som är VD på EAT, berättade att vi står inför en stor utmaning. När moderatorn bad honom utveckla blev svaret: “Vi har ett stort, stort problem framför oss”.

Det kom också en alldeles färsk presentation av The Global Nutrition Report 2016 där Dr. Corinna Hawkes  sammanfattade de problem som finns med undernäring. Länk till rapporten (pdf).

Folkhälsominister Gabriel Wikström talade om utmaningarna ur ett politiskt perspektiv:  How to work across government to implement solutions.

 

Och samarbeten – Gunhild Stordalen och Peter Bakker

Eat Stockholm Food Forum Gunhild A Stordalen Peter Bakker

Stordalen och Bakker

Gunhild A Stordalen och Peter Bakker berättade om vikten av samarbete över gränserna. Här kan du läsa om partnerskapet mellan World Business Council for Sustainable Development och EAT Foundation (pressrelease från dagen). Vetenskapen sitter med stor kunskap och pågående forskning, och det är dessa resultat som behöver förverkligas enligt EAT Foundation. Affärslösningar som mynnar från vetenskapliga resultat. Bakker med sitt affärsperspektiv menade: give us the fact, and we will act! Här handlar det också om kommunikation – något som Peter Bakker bekräftade: att tala med företag är en sak, med konsumenten en annan.

Creating Shared Value som ett brev på posten

Det här hakar i Creating Shared Value på ett odelbart sätt. Företag måste hitta sina finansiella incitament för att ägna sig åt att utvecklas inom hållbarhet, och det är lika viktigt att plocka fram mätpunkter som ska ge en rimlig uppfattning om vad en given hållbarhetsinsats har inneburit för det totala bokslutet. På samma sätt måste man hitta ett trovärdigt och tilltalande sätt att kommunicera sin hållbarhet till konsument. De är inte alltid intresserade av att veta hur mycket en verksamhet sparar och tjänar på att bli mer miljövänliga och hållbara, utan söker mer konsumentnära värden för att kunna avgöra om de ska köpa en produkt eller inte. För ett B2B är kommunikationen till kund lika viktig. Det är också ett sätt att berätta för aktieägare, styrelse och andra med finansiella intressen i verksamheten vad man gör för att gynna verksamheten.

Relaterat innehåll Creating Shared Value

Lyssna gärna mer om vikten av kommunikation kring creating shared value i min pod, Mat och Marginaler, avsnitt 60.

I avsnitt 56 pratar jag också om vikten av att mäta hållbarhet.

I avsnitt 55 pratar jag om konsten att förändra konsumenternas köpbeteende.

Eat Move Sleep – ett initiativ som vill förändra beteenden

Det ska alltså vara enkelt att välja hälsa framför ohälsa. Det är ett sätt att beskriva Eat Move Sleep, där också businessaspekten är inbakad. De som satsar på projektet, först i Norge, är EAT foundation tillsammans med BAMA och NFF. Titta gärna på detta Youtube-klipp från gårdagen, där Dag Hvaring från EAT berättar om satsningen. Den kommer att påverka en halv miljon norska medborgare, även om Haring också var tydlig med att berätta om visionen: att alla ska kunna ta del av Eat Move Sleep.

Gapet mellan tanke och handling – Olivier Oullier

Hur förstår vi hur konsumenten väljer och hur får vi dem mer hållbara? Olivier Oullier, (Head of Strategy, Global Health and Healthcare Industries, Member of the Executive Committee, World Economic Forum) talade under några minuter kring The Gap between intention and action. Han menar att vad vi tänker är en sak, men vad vi gör är en annan. Det är därför viktigt att vi undersöker människors beteenden, inte tankar. I sitt anförande beskrev han olika undersökningar, där människor sa en sak, men gjorde något helt annat. Där finns en nyckel till hur vi kan anamma frågan hur konsumenten ska bli mer hållbar. Se gärna min bloggartikel Så får vi konsumentens köpbeteende hållbart. En annan viktig faktor är att utgå från belöningssystemet och vad som faktiskt händer i hjärnan vid konsumtion, något som också Oullier tog upp.

Även Alejandro Calvillo höll ett EAT talk, grundare av  El Poder del Consumidor– Consumer Power (konsumentmakt). Han har varit verksam i arbetet med sockerskatten som lanserades i Mexiko på läskedryck och även vad gäller regelverk kring vad som får säljas i skolor när det gäller dryck och mat. Är du intresserad av att läsa om sockerskatt i Mexiko, läs gärna min bloggartikel Sockerskatt minskar läskinköp med 17%.

Insekter som matas med matsvinn

Från Protix kom grundaren Kees Aarts som började med att berätta om några italienares reaktion på insektsbaserad mat: “this is fantastic”. Det nederländska Protix affärsidé går ut på att mata insekter med matsvinn, för att skapa protein som sedan blir föda till både djur och människor. Produkter finns i hundmat, fiskmat och även för grisar och kyckling.

Du får gärna läsa om företaget, och även en intervju med mig, i norska Smak: Iskrem, kjeks og consommé – insekter kan bli den nye gourmetmaten.

proteinrik kostRelaterade inlägg på insekter är

Proteinrik mat: Därför är matinsekterna i antågande
MM 043: Äta insekter – möt Qvicket (pod)

Klimatsmart protein – Vinnova finansierar

BuzzBuilding – urban insektsodling en lösning?

 

 

Hållbarhet inget utan lönsamhet

Vi kan tala om hållbarhet. Vi vet hur viktig den är. Vi vet hur akut frågan är, sett till klimat och miljö. De flesta företag känner till det, och konsumenter likaså. Kunskapen finns där, men den stora frågan blir hur vi når målet.

Att lägga till lönsamhet gör hållbarhet långsiktigt. Detta var något som Bjørn Kj. Haugland tog upp av i sitt tal om Turning global Risks to Opportunities: Business case for co-creation, open innovation & opportunity mindset. Han avslutade EAT Stockholm Food Forum med att poängtera att det i varje risk ligger en möjlighet. Möjligheten att skapa affärer ur något som vid en första anblicken bara ter sig som ett problem. Vi har nuddat vid detta tidigare, till exempel hur man kan lösa matsvinnsfrågan. Läs gärna inlägget Matsvinnet i Sverige – problem eller möjlighet? Lägger vi lönsamhet till hållbarhet är det enklare att söka sig till möjligheterna bakom riskerna. Och skapa gemensamma värden: creating shared value, CSV.