Lösningsmedel i margarin. Igen.

Lösningsmedel i margarin. Igen.

Det behövs lösningsmedel för att tillverka margarin. Det vet vi. Problemet är när resterna av lösningsmedel blir så höga att de överstiger gränsvärdena. Det har hänt nu igen. Många undrar om smör är bättre än margarin och vissa hävdar att smör skulle vara mer...