Mat och Marginaler - en pod om Qvicket - äta insekterÄta insekter? Mat och Marginaler träffar Josefin Strömberg som är vd för Qvicket. Hon berättar att det är mer miljö- och klimatvänligt att odla insekter än att stalla våra traditionella köttdjur. Insekter kan också odlas i så kallade urban farms och kräver alltså inte så stora utrymmen som köttdjur. Men att tillhandahålla ätbara insekter 2015 i Sverige är så pass nytt att det i nuläget finns snåriga hinder för Qvicket och andra företag i samma bransch.

Att vara kvick har sitt pris

Insektsmarknaden står inför många utmaningar, såväl legislativa som preferensmässiga – i Sverige är det än så länge inte lagligt att saluföra insekter som livsmedel. Dessutom upplever många människor den berömda I-faktorn, äckelfaktorn. Att äta insekter kan bli nästa stora trend, men frågan hur vi tar oss dit ligger ännu öppen med frågetecken.

Det finns idag ingen produktion av ätbara insekter i EU. Därför importerar Qvicket sitt syrsmjöl från Thailand där leverantören är godkänd av FDA i USA. Leverantören är på gång att bli ekologiskt certifierad eftersom det efterfrågas på marknaden.

Se också när Josefin Strömberg pratar om framtidens föda, att äta insekter, på Nyhetsmorgon.

Efter att Nyhetsmorgon uppmärksammade Qvicket och deras syrsmjöl fick företaget ett förbud att sälja sina produkter av Stockholms Stad – mer om detta kan du läsa på Qvickets Facebook-sida. Du kan även besöka Qvickets hemsida.

Blekinge Läns Tidning skrev i dagarna en artikel där Qvicket var med – läs gärna Byråkrati sätter stopp för klimatentreprenörer. Ett annat företag som också fått förbud på sina insektsprodukter är Hakuna Mat.

Hur stor är insektsfrågan?

Vi nämner konferensen Insects to Feed the World, anordnad av FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) och universitetet i Wageningen 2014.

Äta insekter – relevant webportal

Sedan 2010 har FAO haft en webportal om ätbara insekter. Den ger grundläggande information om användning och potentialen som ligger i att äta insekter och via FAO:s webportal får du bred info, bland annat relevanta nätlänkar, teknisk information, videos och mediatäckning.

Det finns också en rapport tillgänglig från 2013, med samma avsändare: Edible insects – FAO, van Huis et al (pdf)..

Värd:

Anki Sundin, nutritionist/näringsfysiolog (M.Sc. Nutrition), SSE MBA (anki@ankisundin.se)

Jingel av LoFiLeif