Det här är början på er resa mot lönsam hållbarhet

1. Analysera behoven.

På vilket sätt botar era produkter, tjänster och processer en “smärta” i samhället eller i miljön? Vilka är era nyckelintressenter? Tillsammans gör vi en kartläggning, som berättar vilken potential ni har, och vilken potential ni kan få med ert bolag för att göra hållbarhet till er lönsamhetsaffär.

 

2. Räkna.

Vad är ert hållbarhetsarbete värt i pengar? Tillsammans gör vi ett business case för att få reda på var pengarna finns och vad som är värt att satsa på, här och nu och på lång sikt.

 

3. Kommunicera.

För maximal effekt behöver vi kommunicera vad vi har gjort, vad vi gör, och vad vi planerar att göra. Det viktiga är en ödmjuk hållning, transparens och att samtidigt våga äga hållbarhetsfrågan. Tillsammans tar vi ut kommunikationen i rätt kanaler.

 

Kontakta mig på

anki@ankisundin.se

Telefon:

+46 (0) 707 – 29 26 33

Senaste nyheterna

GastroNord dag 3, 26 april – tema hållbarhet

Nästa vecka, mellan den 24-27 april - äger mässan GastroNord rum på Stockholmsmässan Älvsjö. Det är fyra olika teman för dessa dagar: Storkök & offentlig sektor (1), Teknik & Innovation (2), Hållbarhet (3) och Branschens framtid (4). Jag ska själv delta under...

Regelförenklingar kan vara värda mer än 100 miljarder kronor.

Svenska livsmedel håller hög kvalitet, men med rådande regler, kan det verka hämmande för en ökad export. Trots goda förutsättningar, behövs det smörjmedel för att få en fungerande och lönsam svensk matexport. Det är en av de frågor som Livsmedelsföretagen arbetar...

Det rapporteras friskt om matsvinn.

2018 och vi kan konstatera att hållbarhetsfrågorna diskuteras varmt i sociala medier. De senaste årens snackis, matsvinn, är en stark kandidat och trendar även i år när man ser på antalet tweets, artiklar och resonemang. Vad har gjorts på matsvinn sedan sist? Matsvinn...

Bli expert på minskat matsvinn – artikel hos WWF

Matsvinnsfrågan behöver hanteras på olika nivåer. Här en artikel kring vad du som konsument kan göra för att minska ditt matsvinn. Intervjun gjordes av Elin Dunås för WWF. Du kan också läsa mer om  WWFs arbete för hållbar livsmedelskedja och minskat matsvinn. Utdrag...

TA KONTAKT

E-POST: anki@ankisundin.se
TELEFON: 0707-29 26 33

ANKI PÅ TWITTER